Justerat protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-02-22

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-02-22 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 februari 2024

Paragrafer: 20-25

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 05 mars 2024

Datum för nedtagande: 27 mars 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: