Justerat protokoll från Valnämndens sammanträde 2024-02-28

Protokoll från Valnämndens sammanträde 2024-02-28 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 28 mars 2024

Paragrafer: 1-10

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 06 mars 2024

Datum för nedtagande: 28 mars 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-d367e3f6a7144183623-9e8cd3bd2b8b6683043 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: