Justerat protokoll från samordningsförbundet Älv och kusts sammanträde 2024-02-23

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2024-02-23 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 februari 2024

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv och kust

Datum för uppsättande: 11 mars 2024

Datum för nedtagande: 02 april 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad: