Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-03-20

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-03-20 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 mars 2024

Paragrafer: 23-42

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 mars 2024

Datum för nedtagande: 11 april 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f306d4f2c2333433387-af352b278e9a6534875-c6d6a360495d6722820 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: