Justerat protokoll från Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-03-21

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-03-21 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 mars 2024

Paragrafer: 26-29

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 22 mars 2024

Datum för nedtagande: 08 april 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: