Kungörelse: Samråd detaljplan för Södra Långesands industriområde - detaljplan vatten, del av Öckerö 1:804. Öckerö Kommun


Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 06 maj 2024

Datum för nedtagande: 28 maj 2024

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Kungörelse - Södra Långesand.pdf Pdf, 74.9 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: