Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-25

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-25 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 april 2024

Paragrafer: 31-38

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 07 maj 2024

Datum för nedtagande: 29 maj 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-49e1552272f33433388-eb908d51c5e26446981-51584cfd444e6870936 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: