Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-04-24


Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 april 2024 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten som kan överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallag ) måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. För beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär (§§ 40 - 48 förvaltningslag) gäller tre veckor från den dag du som överklagar fått del av beslutet.


Sammanträdesdatum: 24 april 2024

Paragrafer: 56 - 87

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 07 maj 2024

Datum för nedtagande: 29 maj 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-1a66f40c45c03433396-fa61a473a2b06533747-55d05ebb614f6862182 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: