Justerat protokoll från Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-05-22

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-05-22 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 maj 2024

Paragrafer: 57-70

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 23 maj 2024

Datum för nedtagande: 14 juni 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: