Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-29

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-29 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 maj 2024

Paragrafer: 142–192

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 maj 2024

Datum för nedtagande: 21 juni 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f096f1800ad53433391-b2fb9d6c96b16467876-12ffc157df2f7015047 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: