Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-05-28

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2024-05-28 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerade.

Sammanträdesdatum: 30 maj 2024

Paragrafer: 63-84

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik-, HR, och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 maj 2024

Datum för nedtagande: 21 juni 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f306d4f2c2333433387-af352b278e9a6534875-f0fa5734f4407003833 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: