Kungörelse: Slutlig sammanräkning

Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.15 och beräknas vara avslutad senast den 14 juni 2024. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Ekelundsgatan 1 i Göteborg.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: