Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 maj 2024 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 maj 2024

Paragrafer: 50-52, 54-65

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 juni 2024

Datum för nedtagande: 25 juni 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-b6b6351443c73433397-d952425c8b3d6539312-8149149c16c07021851 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: