Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-10

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls måndagen den 10 juni 2024 kl 18.15 för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad på kommunens hemsida.

Sammanträdet äger rum i Öckerösalen, kommunhuset och direktsänds på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: