Kungörelse Valnämndens preliminära rösträkning 2024-06-11

Valnämnden i Öckerö kommun sammanträder för att genomföra nämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) kl. 9.30. Vid sammanträdet görs en preliminär rösträkning av de förtidsröster som inte räknades i vallokal. Sammanträdet är offentligt och öppet för allmänheten.

Sammanträdesdatum: 11 juni 2024

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: