Omedelbart justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-10

Omedelbart justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-10 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 juni 2024

Paragrafer: 42, 68

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 11 juni 2024

Datum för nedtagande: 03 juli 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-49e1552272f33433388-eb908d51c5e26446981-aab3b0b482c27061154 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: