Justerat protokoll från samordningsförbundet Älv och Kust sammanträde 2024-05-24

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 202-05-24 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 maj 2024

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv och Kust

Senast uppdaterad:

Publicerad: