Justerat protkoll från Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-06-18

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-06-18 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 juni 2024

Paragrafer: 71-77

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 19 juni 2024

Datum för nedtagande: 11 juli 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: