Justerat protokoll från valnämndens upsamlingsräkning 2024-06-12

Protokoll från valnämndens sammanträde 2024-06-12 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 12 juni 2024

Paragrafer: 17-21

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik-, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 juni 2024

Datum för nedtagande: 12 juli 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-d367e3f6a7144183623-8eab5d9465047122492 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: