Jämför service, kvalitetsarbete

Här hittar du information om hur Öckerös resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden. Här presenterar vi även kommunens egna mätningar och undersökningar.

Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men ockås på uppgifter från andra källor.

Nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

I Kolada kan du själv följa vår kommun och göra jämförelser med övriga kommuner och regioners verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Läs mer på Koladas webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens kvalitet i korthet

För att ge politiker, tjänstemän och invånare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i det nationella kvalitetsnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Över 260 kommuner deltar i mätningen som leds och sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen är uppdelad i tre områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

KKiK resultat för Öckerö 2019 Pdf, 115.2 kB.

KKiK resultat för samtliga kommuner 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö