Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Ansvaret för barn och ungdomar sträcker sig från åldrarna 1 till 20 år.

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av Skolchef Katarina Lindgren.

Förskola

Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. Under denna tid har barnen möjlighet att gå i förskola eller vara i familjedaghem. 4- och 5-åringar erbjuds kostnadsfri allmän förskola 525 timmar per år. För övrig förskoleverksamhet utgår avgift.

Grundskola

Grundskolan omfattar nio skolår och är till för barn i åldrarna 7-16 år. Förskoleklass anordnas för 6-åringar och är organisatoriskt kopplad till grundskolan. Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass eller grundskola som behöver tillsyn utöver den tid de går i skolan.

Gymnasium

Öckerö seglande gymnasieskolalänk till annan webbplats erbjuder följande program:

  • Ekonomiprogrammet med idrottsprofil
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle
  • Sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin

Nationella program, och andra program, som inte hemkommunen anordnar sökes i första hand inom samverkansområdet Göteborgs regionen, GR.

Vuxenutbildning

Vuxenbildning vänder sig till personer som är över 20 år eller som har slutbetyg. Inom Öckerö kommuns vuxenutbildning erbjuds studier på grundskole- och gymnasienivå.

Vuxenutbildning

Politisk nämnd

Barn-och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Mer information om Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad: 2019-10-09 09.08

Publicerad: 2019-06-10 17.05