Besöks -och näringslivsenheten

BNR - Besöks- och näringslivsrådet
Vision, profil och värdegrund

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen.
En aktiv samverkan finns mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i undervisningen
Öckerö kommun är centrum för hållbart och ansvarfullt näringsliv
Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter för besökare

Uppdrag

 

Organisation

 

Politisk nämnd

 

BNE Besöks- och Näringslivsenheten - Profil
Natur och miljö - Marin - Skärgård - Kultur - Historia - Outdoor

BNE Värdegrund 
Hållbarhet, Service, Tillväxt, Kompetens, Samarbete

MÅLET
Genom tillämpning av profilnamnet ”Visit Öckerö” kopplat till Göteborgs skärgård i destinationen Göteborg, är det långsiktiga målet att etablera uppfattningen att Göteborg Skärgård är Öckeröarna.
Att etablera en skärgård, Göteborgs skärgård som består av de norra- och södra öarna, att Göteborgs skärgård blir synonymt med Öckeröarna.
Mot bakgrund av de förutsättningar som finns för besöksnäringen på Öckeröarna skall det vara en naturlighet för besökare att i första hand välja detta som utgångspunkt för en vistelse i Göteborgs skärgård.
Genom ökat besöksflöde byggs förutsättningarna för utveckling av näringslivet för turism och företag inom besöksnäringen och som följd av detta en ökad samhällsservice för medborgarna och fler arbetstillfällen.
Den gemensamma faktorn är att skapa ett skönt samhälle att besöka, leva och verka i.

HUR
Arbeta med att samla medborgare, företag och föreningar under ett destinations namn (Visit Öckerö) som bär marknadsföringen av destinationen genom pyramiden till en bred målgrupp av besökare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Genom resursstöd och samarbeten med organisationerna Visit Sweden, Turistrådet Västsverige, BRG, Göteborg & Co stöder kommunen destinationsarbetet och företagen inom besöksnäringen med målet, en gynnsam utveckling.
I samverkan med VGR och GR regionen samt genom medlemskap i Ett enat Bohuslän och Turistorganisationerna i Bohuslän stöds destinationsarbetet.
Tillsammans med lokala företag och föreningar arbeta för fler hållbara besöksanledningar under hela kalenderåret.

PROFILMATERIAL
Flaggor, kommunhus, hamnar, idrottsplatser m.m.
Dekaler, 15 x 6 cm transparenta, företag, ,medborgare
Stripning av båtar, kommunens båtar
Stripning av bilar, Kommunens poolbilar
Banderoller, aktiviteter
Beachflaggor, event och
Broschyr
Tidningen Visit Öckerö finns på www.sverigeturisten.se, visitsweden, turistbyråer och som också är det arbetsmaterial InfoPointsen har.
Hemsida Visitockero.se & com
Facebook; visitÖckerö, Göteborgs skärgård
Instagram; Visitockero
Kläder - jackor, tröjor m.m.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Ronald Johansson

Enhetschef Besök och näringsliv