Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetsområde Fritid och kultur

Verksamhetens uppgift är att bidra till att skapa goda livsmiljöer som engagerar, aktiverar, skapar nyfikenhet och ger natur- och rekreationsupplevelser.

Uppdrag

I Öckerö kommun finns det mycket att uppleva och göra, både för dig som bor här och för dig som är på besök. Våra tio öar har vacker natur och underbar skärgård, vilket gör det lätt att aktivera sig. I Öckerö kommun finns sportanläggningar, badplatser med simskolor, skatepark, fritidsbank där du kan låna prylar kostnadsfritt, bibliotek och ett rikt föreningsliv med aktiviteter för alla. Verksamhetens uppgift är att bidra till att skapa goda livsmiljöer som engagerar, aktiverar, skapar nyfikenhet och ger natur- och rekreationsupplevelser. Välkommen att ta del av utbudet i Öckerö kommun!

Organisation

Fritid och kultur leds av verksamhetschef Karin Zachau.

Verksamheten är indelad i följande huvudsakliga ansvarsområden:

  • Biblioteks- och kulturverksamhet
  • Ungdomsverksamhet
  • Anläggningar
  • Föreningsliv
  • Folkhälsa

Politisk nämnd

Fritid och kultur är ett verksamhetsområde under Kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2019-06-25 08.48

Publicerad: 2019-06-13 13.41
Kontakt

Karin Zachau

Verksamhetschef Fritid och kultur
Enhetschef Bibliotek

Martin Unsgaard Pettersson

Enhetschef Anläggningar

Eivor Johnsson

Enhetschef Ungdom och förening