Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med allt från förskola till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. I förvaltningen finns även kultur och fritid med ansvar för bibliotek, fritidsgård och föreningsliv.

Organisation

Förvaltningsledning

Förvaltningen leds av Katarina Lindgren.

Förskola

Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. Under denna tid har barnen möjlighet att gå i förskola eller vara i familjedaghem. 4- och 5-åringar erbjuds kostnadsfri allmän förskola 525 timmar per år. För övrig förskoleverksamhet utgår avgift.

Grundskola

Grundskolan omfattar nio skolår och är till för barn i åldrarna 7-16 år. Förskoleklass anordnas för 6-åringar och är organisatoriskt kopplad till grundskolan. Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass eller grundskola som behöver tillsyn utöver den tid de går i skolan.

Gymnasium

Öckerö seglande gymnasieskola Länk till annan webbplats. erbjuder följande program:

  • Ekonomiprogrammet med idrottsprofil
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle
  • Sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin

Nationella program, och andra program, som inte hemkommunen anordnar sökes i första hand inom samverkansområdet Göteborgs regionen, GR.

Vuxenutbildning

Vuxenbildning vänder sig till personer som är över 20 år eller som har slutbetyg. Inom Öckerö kommuns vuxenutbildning erbjuds studier på grundskole- och gymnasienivå.

Vuxenutbildning

Fritid och kultur

Verksamheten är indelad i följande huvudsakliga områden:

  • Bibliotek- och allmänkultur
  • Ungdomsverksamhet och föreningsliv
  • Kulturskola

Politisk nämnd

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.

Mer information om Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad:

Publicerad: