Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg- och miljönämnden

Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som miljöbalken, djurskyddslagen, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för byggfrågor och har ett delat ansvar för fysisk planläggning tillsammans med kommunstyrelsen.

Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Uppdrag

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

Bygg- och miljönämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Bygg- och miljönämnden.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Bygg- och miljönämnden 2020

Deadline anmälan

av ärende

Beredning

Tid och plats

Deadline för

komplettering

Utskick


Sammanträde

Tid och plats

14/1 kl 12.00


22/1 kl. 13.00

 Fjärholmen

27/1 kl. 12.00


28/1 kl 13:00


4/2 kl. 08:30

Lejonet

25/2 kl 12:00


27/2 kl. 13:00

Risö

3/3 kl. 12:00


10/3 kl. 13:00


17/3 kl 08:30

Lejonet

31/3 kl. 12:00


2/4 kl. 13:00

Fjärholmen

7/4 kl. 12:00


15/4 kl. 13:00


21/4 kl 08:30

Lejonet

21/4 kl. 12:00


30/4 kl. 13:00

Fjärholmen

9/5 kl. 12:00


12/5 kl 13:00


19/5 kl 08:30

Lejonet

2/6 kl. 12:00


4/6 kl. 13:00

Fjärholmen

9/6 kl. 12:00


16/6 kl. 13:00


23/6 kl. 08:30

Lejonet

4/8 kl. 12.00

 

6/8 kl 13:00

Fjärholmen

17/8 kl.12:00

18/8 kl. 13:00

25/8 kl. 8:30

Lejonet

1/9 kl. 12:00

8/9 kl. 13:00

Fjärholmen

14/9 kl. 12:00

15/9 kl. 13:00

22/9 kl. 8.:30

Lejonet

6/10 kl. 12:00

13/10 kl.  13:00

Fjärholmen

19/10 kl. 12:00

20/10 kl. 13:00

28/10 kl. 8:30

Lejonet

27/10 kl. 12:00

3/11 kl. 13:00

Risö

9/11 kl. 12:00

10/11 kl. 13:00

17/11 kl. 8:30

Lejonet

17/11 kl. 12:00

24/11 kl. 13:00

Fjärholmen

30/11 kl. 12:00

1/12 kl. 13:00

8/12 kl. 8:30

Lejonet

 

Kallelser och protokoll

Kallelser

Protokoll

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Göran Ohlsson

L

Ordförande

Hans Wickstrand

KD

1:e vice ordförande

Göran Olsson

S

2:a vice ordförande

Erica Tengroth

KD

Ledamot

Peter Jörnestrand

M

Ledamot

Kerstin Sterner

M

Ledamot

Göran Torstensson

MP

Ledamot


ErsättareHenrik Börjesson

KD

Ersättare

Anna Bertrandsson

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Björn Johansson

M

Ersättare

Lars Mikael Andersson

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

Senast uppdaterad: 2020-07-16 16.26

Publicerad: 2019-06-03 17.48
Kontakt

Göran Ohlsson

Nämndsordförande

Andreas Beutler

Plan-, bygg- och miljöchef