Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg- och miljönämnden

Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som miljöbalken, djurskyddslagen, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för byggfrågor och har ett delat ansvar för fysisk planläggning tillsammans med kommunstyrelsen.

Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Uppdrag

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

Bygg- och miljönämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Bygg- och miljönämnden.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Bygg- och miljönämnden 2021

Deadline anmälan

av ärende

Beredning

Tid

Deadline för

komplettering

Utskick


Sammanträde

Tid

12/1 kl 12.00


20/1 kl. 13.00


25/1 kl. 12.00


26/1 kl 13:00


2/2 kl. 08:30


23/2 kl 12:00


2/3 kl. 13.00


8/3 kl. 12:00


9/3 kl. 13:00


16/3 kl 08:30


30/3 kl. 12:00


6/4 kl. 13:00


6/4 kl. 12:00


14/4 kl. 13:00


20/4 kl 08:30


27/4 kl. 12:00


5/5 kl. 13:00


6/5 kl. 12:00


12/5 kl 13:00


19/5 kl 08:30


25/5 kl. 12:00


31/5 kl. 13:00


7/6 kl. 12:00


8/6 kl. 13:00


15/6 kl. 08:30


3/8 kl. 12.00


11/8 kl 13:00


11/8 kl.12:00

17/8 kl. 13:00

24/8 kl. 8:30


31/8 kl. 12:00

8/9 kl. 13:00


13/9 kl. 12:00

14/9 kl. 13:00

21/9 kl. 8.:30


4/10 kl. 12:00

11/10 kl.  13:00


18/10 kl. 12:00

19/10 kl. 13:00

26/10 kl. 8:30


2/11 kl. 12:00

10/11 kl. 13:00


15/11 kl. 12:00

16/11 kl. 13:00

23/11 kl. 8:30


23/11 kl. 12:00

1/12 kl. 13:00


6/12 kl. 12:00

9/12 kl. 13:00

16/12 kl. 8:30Kallelser och protokoll

Kallelser 2021

Protokoll 2021

Kallelser 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-02-04.pdf 133.2 kB 2020-02-03 17.07
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-03-17.pdf 170.4 kB 2020-03-10 15.08
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-04-21.pdf 133.2 kB 2020-04-15 15.21
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-05-19.pdf 128.6 kB 2020-05-18 13.00
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-06-23.pdf 128.9 kB 2020-06-17 16.15
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-08-25.pdf 141.7 kB 2020-08-18 20.18
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-09-22.docx 54.4 kB 2020-09-15 17.21
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-10-28.pdf 130.4 kB 2020-10-21 08.56
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-11-17.docx 53.9 kB 2020-11-10 11.41
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-12-08.docx 54.7 kB 2020-12-02 07.22

Protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-02-04.pdf 679.2 kB 2020-02-12 14.57
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-03-17.pdf 576.7 kB 2020-04-01 08.31
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-04-21.pdf 341.6 kB 2020-05-05 08.37
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-05-19.pdf 348.1 kB 2020-06-01 14.50
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-08-25.pdf 165.1 kB 2020-09-02 13.48
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-09-22.pdf 476.6 kB 2020-09-30 09.22
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-10-28.pdf 297.5 kB 2020-11-10 10.31
Protokoll bygg- och miljönämnden 2020-11-17_Bortredigerad.pdf 367.9 kB 2020-12-02 11.09
Protokoll bygg-och miljönämnden 2020-12-08.pdf 555.7 kB 2020-12-15 10.31

Kallelser 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-02-05.pdf 182.3 kB 2019-06-26 13.21
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-03-19.pdf 150.9 kB 2019-06-26 13.21
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-04-16.pdf 139.6 kB 2019-06-26 13.21
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-09-03.pdf 147.3 kB 2019-08-27 09.41
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-10-01.pdf 120.5 kB 2019-09-25 09.59
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-10-22.pdf 121.3 kB 2019-10-15 14.49
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-11-19 .pdf 135.9 kB 2019-11-13 09.07
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-12-17.pdf 191.9 kB 2019-12-11 14.47

Protokoll 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-02-05.pdf 596.9 kB 2019-06-26 13.22
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-04-16.pdf 564.2 kB 2019-06-26 13.23
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-05-13.pdf 386.2 kB 2019-06-26 13.23
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-06-18.pdf 386.1 kB 2019-06-26 13.24
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-03-19.pdf 477.8 kB 2019-06-26 13.32
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-09-03.pdf 472.8 kB 2019-09-12 11.16
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-10-01.pdf 406.1 kB 2019-10-11 10.38
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-10-22.pdf 357.7 kB 2019-11-01 10.49
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-11-19.pdf 484.2 kB 2019-12-05 08.40
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-12-17.pdf 500.8 kB 2019-12-27 13.14

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Göran Ohlsson

L

Ordförande

Hans Wickstrand

KD

1:e vice ordförande

Göran Olsson

S

2:a vice ordförande

Erica Tengroth

KD

Ledamot

Peter Jörnestrand

M

Ledamot

Kerstin Sterner

M

Ledamot

Göran Torstensson

MP

Ledamot


ErsättareHenrik Börjesson

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Björn Johansson

M

Ersättare

Lars Mikael Andersson

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

 

Senast uppdaterad: 2021-05-06 10.07

Publicerad: 2019-06-03 17.48
Kontakt

Emma Stadenfeldt

Huvudregistrator/Sekreterare

Göran Ohlsson

Nämndsordförande

Johannes Wallgren

Samhällsbyggnadschef