Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som miljöbalken, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för byggfrågor och har ett delat ansvar för fysisk planläggning tillsammans med kommunstyrelsen.

Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022

Deadline anmälan

av ärende

Beredning

Tid

Deadline för

komplettering

Utskick


Sammanträde

Tid

21/1 kl 12.00


20/1 kl. 08.30


1/2 kl. 12.00


2/2 kl. 13.00


9/2 kl. 08.30


4/3 kl 12:00


10/3 kl. 08.30


16/3 kl. 12.00


16/3 kl. 13.00


23/3 kl. 08.30


Extrainsatt


30/3 kl. 13.30


1/4 kl. 12.00


1/4 kl. 13.00


7/4 kl. 08.30


8/4 kl. 12:00


14/4 kl. 08.30


20/4 kl. 12.00


20/4 kl. 12.00


27/4 kl 08.30


29/4 kl. 12:00


5/5 kl. 08.30


11/5 kl. 12.00


11/5 kl. 12.00


18/5 kl. 08.30


3/6 kl. 12.00


9/6 kl. 08.30


14/6 kl. 12.00

14/6 kl. 12.00

22/6 kl. 08.30


5/8 kl. 12:00

11/8 kl. 08.30


17/8 kl. 12.00

17/8 kl. 12.00

23/8 kl. 08.30


2/9 kl. 12:00

8/9 kl. 08.30


12/9 kl. 12.00

13/9 kl. 12.00

20/9 kl. 8.30


30/9 kl. 12:00

6/10 kl. 08.30


10/10 kl. 12:00

11/10 kl. 12:00

18/10 kl. 8:30


4/11 kl. 12:00

10/11 kl. 08.30


16/11 kl. 12.00

16/11 kl. 12.00

22/11 kl. 8.30


25/11 kl 12:00


1/12 kl. 08.30

7/12 kl. 12.00

7/12 kl. 12.00

13/12 kl. 08.30


Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Göran Ohlsson

L

Ordförande

Hans Wickstrand

KD

1:e vice ordförande

Göran Olsson

S

2:a vice ordförande

Erica Tengroth

KD

Ledamot

Peter Jörnestrand

M

Ledamot

Kerstin Sterner

M

Ledamot

Göran Torstensson

MP

Ledamot


ErsättareHenrik Börjesson

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Björn Johansson

M

Ersättare

Lars Mikael Andersson

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Emma Stadenfeldt

Huvudregistrator/Sekreterare

Göran Ohlsson

Nämndsordförande

Andreas Beutler

Samhällsbyggnadschef