Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för kost och lokalvård, miljö- och hälsoskydd, byggfrågor, kommunens infrastruktur som: vatten, avlopp, trafik, anläggning och kretslopp.

Nämndens ärenden bereds av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Reglemente Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 809 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023

Deadline Handlingar

Utskick beredning

Beredning

Utskick till sammanträde

Sammanträde

fre 19/1

tis 23/1


tors 25/1


ons 31/1

ons 7/2

fre 1/3


tis 5/3


tors 7/3


tis 12/3


tis 19/3


ons 3/4


fre 5/4


tis 9/4


ons 17/4


ons 24/4


ons 8/5


fre 5/5


ons 15/5


tis 21/5


tis 28/5


ons 29/5


mån 13/5


tis 4/6


tis 11/6


tis 18/6


fre 9/8


mån 12/8


ons 14/8

ons 21/8

ons 28/8


ons 28/8

fre 30/8


tis 3/9

tis 10/9

tis 17/9


ons 25/9

fre 27/9


tis 1/10

tis 8/10

tis 15/10


ons 23/10

fre 25/10


ons 6/11

tis 13/11

ons 20/11


ons 20/11

fre 22/11


tis 26/11

tis 3/12

tis 10/12
Sammanträden startar kl.08.30

Beredningar startar kl 08.30

Sammanträdesplan MSBN 2024 Pdf, 106.8 kB.

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.


Namn

Parti

Uppdrag

Hans Wickstrand

KD

Ordförande

Peter Domini

L

1:e vise ordförande

Göran Olsson

S

2:e vice ordförande

Eva Wallin

KD

Ledamot

Philip Larsson

M

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

John Olsson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Peter Andersson

SD

Ledamot


ErsättareCaroline Jörnestrand

KD

Ersättare

Anna Wennskär

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Ingemar Eliasson

M

Ersättare

David Forneheim

L

Ersättare

Maria Wanloo

S

Ersättare

Magnus Wijk

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

Anders Olofsson

SD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Hans Wickstrand

Nämndsordförande

Andreas Beutler

Samhällsbyggnadschef