Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som miljöbalken, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för byggfrågor och har ett delat ansvar för fysisk planläggning tillsammans med kommunstyrelsen.

Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Reglemente Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023

Deadline Handlingar

Utskick beredning

Beredning

Utskick till sammanträde

Sammanträde

Ons 18/1

Fre 20/1


Mån 23/1


Ons 1/2

Ons 8/2

Ons 1/3


Fre 3/3


Tis 7/3


Tis 14/3


Tis 21/3


Mån 3/4


Ons 5/4


Ons 12/4


Ons 19/4


Ons 26/4


Ons 3/5


Fre 5/5


Tis 9/5


tis 16/5


tis 23/5


Tors 1/6


Fre 2/6


Ons 7/6


Ons 14/6


Ons 21/6


Tors 10/8


Mån 14/8


Ons 16/8

Tis 22/8

Tis 29/8


Tors 7/9

Mån 11/9


Ons 13/9

Tis 19/9

Tis 26/9


Tors 28/9

Mån 2/10


Ons 4/10

Ons 11/10

Ons 18/10


Ons 1/11

Tors 2/11


Tis 7/11

Tis 14/11

Tis 21/11


Tors 23/11

Mån 27/11


Ons 29/11

Tis 5/12

Tis 12/12
Sammanträden startar kl.08.30

Beredningar startar kl 08.30

Sammanträdesplan MSBN 2023 Pdf, 72.8 kB.

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.


Namn

Parti

Uppdrag

Hans Wickstrand

KD

Ordförande

Peter Domini

L

1:e vise ordförande

Göran Olsson

S

2:e vice ordförande

Eva Wallin

KD

Ledamot

Philip Larsson

M

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

Lars Mikael Andersson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Peter Andersson

SD

Ledamot


ErsättareCaroline Jörnestrand

KD

Ersättare

Anna Wennskär

KD

Ersättare

Christer Alexandersson

M

Ersättare

Ingemar Eliasson

M

Ersättare

David Forneheim

L

Ersättare

John Olsson

S

Ersättare

Magnus Wijk

S

Ersättare

Mona Ljung

V

Ersättare

Anders Olofsson

SD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lena Olofsson

Sekreterare

Hans Wickstrand

Nämndsordförande

Andreas Beutler

Samhällsbyggnadschef