Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Reglemente Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2022

Beredning

Sammanträde

Måndag 31 januari kl 16:00

Torsdag 10 februari kl. 08:30

Måndag 14 mars kl. 16:00

Torsdag 24 mars kl 08:30

Måndag 19 april kl. 16:00

Torsdag 28 april kl 08:30

Måndag 9 maj  kl. 16:00

Torsdag 19 maj kl 08:30

Onsdag 13 juni kl. 16:00

Torsdag 23 juni kl. 08:30

Måndag 15 augusti kl 16.00

Torsdag 25 augusti kl. 08:30

Måndag 12 september kl. 16:00

Torsdag 22 september kl. 08:30

Måndag 10 oktober kl. 16:00

Torsdag 20 oktober kl. 08:30

Onsdag 14 november kl. 16:00

Torsdag 24 november kl. 08:30

Måndag 5 december kl. 16:00

Torsdag 15 december kl. 08:30


Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Sandra Svensson

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Jan-Erik Bäck

KD

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

Jim Adolfsson

M

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Ronald Caous

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareCarina Wallhult

KD

Ersättare

Maja Östling

KD

Ersättare

Andreas Ohlson

M

Ersättare

Lisbeth Schmauch

M

Ersättare

Philip Larsson

M

Ersättare

Anders Olofsson

SD

Ersättare

Gunnar Ånskog

L

Ersättare

Birgitta Abrahamsson

MP

Ersättare

Viveka Schmid

V

Ersättare

Tommy Andersson

S

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lena Olofsson
Sekreterare

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef