Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Reglemente Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2023

Beredning

Sammanträde

Måndag 30 januari kl 16:00

Torsdag 9 februari kl. 08:30

Måndag 13 mars kl. 16:00

Torsdag 23 mars kl 08:30

Måndag 17 april kl. 16:00

Torsdag 27 april kl 08:30

Måndag 15 maj  kl. 16:00

Torsdag 25 maj kl 08:30

Måndag 12 juni kl. 16:00

Torsdag 22 juni kl. 08:30

Måndag 14 augusti kl 16.00

Torsdag 24 augusti kl. 08:30

Måndag 18 september kl. 16:00

Torsdag 28 september kl. 08:30

Måndag 9 oktober kl. 16:00

Torsdag 19 oktober kl. 08:30

Onsdag 13 november kl. 16:00

Torsdag 23 november kl. 08:30

Måndag 4 december kl. 16:00

Torsdag 14 december kl. 08:30

Sammanträdesplan 2023 Pdf, 72.3 kB.

Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Sandra Svensson

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Carina Wallhult Svensson

KD

Ledamot

Dan Modin

M

Ledamot

Anna Brewer

SD

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Tommy Andersson

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareDan Eliasson

KD

Ersättare

Maja Östling

KD

Ersättare

Rose-Mari Jonasson

M

Ersättare

Alexandra Olofsson

M

Ersättare

Denise Nydelius Larsson

SD

Ersättare

Gunnar Ånskog

L

Ersättare

Marita Aguilar Sedelius

MP

Ersättare

Alexandra Degerborg Wijk

S

Ersättare

Malin Göransson

S

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lena Olofsson
Sekreterare

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef