Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2020

Beredning

Sammanträde

27/1 kl 15:00, Fjärholmen

6/2 kl. 08:30, Lejonet

16/3 kl. 15:00, Fjärholmen

26/3 kl 08:30, Lejonet

14/4 kl. 15:00, Risö

23/4 kl 08:30, Lejonet

4/5  kl. 15:00, Fjärholmen

14/5 kl 08:30, Lejonet

15/6 kl. 15:00, Fjärholmen

25/6 kl. 08:30, Lejonet

17/8 kl 15.00, Fjärholmen

27/8 kl. 08:30, Lejonet

14/9 kl. 15:00, Fjärholmen

24/9 kl. 08:30, Lejonet

12/10 kl. 15:00, Fjärholmen

22/10 kl. 08:30, Lejonet

9/11 kl. 15:00, Fjärholmen

19/11 kl. 08:30, Lejonet

30/11kl. 15:00, Fjärholmen

10/12 kl. 08:30, Lejonet


Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Sandra Svensson

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Jan-Erik Bäck

KD

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

Jim Adolfsson

M

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Ronald Caous

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareCarina Wallhult

KD

Ersättare

Emil Beijer

KD

Ersättare

Andreas Ohlson

M

Ersättare

Philip Larsson

M

Ersättare

Staffan Dahlbäck

SD

Ersättare

Gunnar Ånskog

L

Ersättare

Birgitta Abrahamsson

MP

Ersättare

Viveka Schmid

V

Ersättare

Tommy Andersson

S

Ersättare


Senast uppdaterad: 2020-07-21 10.54

Publicerad: 2019-06-10 16.04
Kontakt

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef