Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Reglemente Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2023

Beredning

Sammanträde

Måndag 29 januari kl 15:00

Torsdag 8 februari kl. 08:30

Måndag 11 mars kl. 15:00

Torsdag 21 mars kl 08:30

Måndag 15 april kl. 15:00

Torsdag 25 april kl 08:30

Måndag 20 maj  kl. 15:00

Torsdag 30 maj kl 08:30

Måndag 10 juni kl. 15:00

Torsdag 20 juni kl. 08:30

Måndag 12 augusti kl 15.00

Torsdag 22 augusti kl. 08:30

Måndag 9 september kl. 15:00

Torsdag 19 september kl. 08:30

Måndag 7 oktober kl. 15:00

Torsdag 17 oktober kl. 08:30

Onsdag 4 november kl. 15:00

Torsdag 14 november kl. 08:30

Måndag 2 december kl. 15:00

Torsdag 12 december kl. 08:30

Sammanträdesplan 2024 Pdf, 104.5 kB.

Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Sandra Svensson

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Carina Wallhult Svensson

KD

Ledamot

Dan Modin

M

Ledamot

Anna Brewer

SD

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Tommy Andersson

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareDan Eliasson

KD

Ersättare

Maja Östling

KD

Ersättare

Rose-Mari Jonasson

M

Ersättare

Alexandra Olofsson

M

Ersättare

Denise Nydelius Larsson

SD

Ersättare

Gunnar Ånskog

L

Ersättare

Marita Aguilar Sedelius

MP

Ersättare

Alexandra Degerborg Wijk

S

Ersättare

Malin Göransson

S

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lena Olofsson
Sekreterare

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef