Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2021

Beredning

Sammanträde

Måndag 25 januari kl 15:00

Torsdag 4 februari kl. 08:30

Måndag 8 mars kl. 15:00

Torsdag 18 mars kl 08:30

Måndag 19 april kl. 15:00

Torsdag 29 april kl 08:30

Måndag 17 maj  kl. 15:00

Torsdag 27 maj kl 08:30

Onsdag 9 juni kl. 15:00

Torsdag 17 juni kl. 08:30

Måndag 16 augusti kl 15.00

Torsdag 26 augusti kl. 08:30

Måndag 20 september kl. 15:00

Torsdag 30 september kl. 08:30

Måndag 18 oktober kl. 15:00

Torsdag 28 oktober kl. 08:30

Onsdag 10 november kl. 15:00

Torsdag 18 november kl. 08:30

Måndag 6 december kl. 15:00

Torsdag 16 december kl. 08:30


Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Sandra Svensson

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Jan-Erik Bäck

KD

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

Jim Adolfsson

M

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Ronald Caous

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareCarina Wallhult

KD

Ersättare

Emil Beijer

KD

Ersättare

Andreas Ohlson

M

Ersättare

Lisbeth Schmauch

M

Ersättare

Philip Larsson

M

Ersättare

Staffan Dahlbäck

SD

Ersättare

Gunnar Ånskog

L

Ersättare

Birgitta Abrahamsson

MP

Ersättare

Viveka Schmid

V

Ersättare

Tommy Andersson

S

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef