Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, insatser för funktionshindrade och räddningstjänst.

Uppdrag

Nämnden ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt tillstånd för automat- och kasinospel, och handhar kommunens myndighetsutövning enligt vissa speciallagar, såsom alkohol- och tobakslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om sprängämnesprekursorer.

Socialnämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden

Sammanträdestider

Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.

Sammanträdesplan för Socialnämnden 2019

Beredning

Sammanträde

12/8 kl 15:00, Fjärholmen

21/8 kl. 08:30, Lejonet

23/9 kl. 15:00, Lejonet

2/10 kl 08:30, Lejonet

21/10 kl. 15:00, Lejonet

30/10 kl 08:30, Lejonet

11/11 kl. 15:00, Fjärholmen

20/11 kl 08:30, Lejonet

9/12 kl. 15:00, Fjärholmen

19/12 kl. 08:30, Lejonet

Förtroendevalda

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Kent Lagrell

M

Ordförande

Martina Lindqvist

KD

1:e vice ordförande

Thomas Wijk

S

2:a vice ordförande

Jan-Erik Bäck

KD

Ledamot

Björn Johansson

M

Ledamot

Sandra Svensson

M

Ledamot

Helena Larsson

L

Ledamot

Ronald Caous

S

Ledamot

Kerstin Hirmas

V

Ledamot

ErsättareCarina Wallhult

KD

Ersättare

Emil Beijer

KD

Ersättare

Andreas Ohlson

M

Ersättare

Jim Adolfsson

M

Ersättare

Richard Wendesten

SD

Ersättare

Tommy Andersson

S

Ersättare

Birgitta Abrahamsson

MP

Ersättare

Viveka Schmid

V

Ersättare

Publicerad den: 2019-06-10 16.04
Kontakt

Sandra Svensson

Ordförande Socialnämnden

Malin Tisell

Socialchef