Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för kommunens kultur och fritidsverksamheter där kulturskola, allmänkultur, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv ingår.

Sammanträdestider

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden sammanträder 10 gånger per år.

Beredning

Sammanträde

Mån 29 januari  kl 13.30

Ons 7 februari kl 8.30

Mån 11 mars kl 13.30

Ons 20 mars kl 8.30

Mån 15 april kl 13.30

Ons 24 april kl 8.30

Mån 20 maj kl 13.30

Tis 28 maj kl 8.30

Måndag 10 juni kl 13.30

Tis 18 juni kl 8.30

Mån 12 augusti kl 13.30

Ons 21 augusti kl 8.30

Mån 9 september kl13.30

Ons 18 september kl 8.30

Mån 7 oktober kl 13.30

Tors 16 oktober kl 8.30

Mån 4 november kl 13:30

Ons 13 november kl 8:30

Mån 2 december kl 13:30

Ons 11 december kl 8:30

Tidsplan UKFN 2024 Pdf, 117 kB.

Förtroendevalda

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Namn

Parti

Uppdrag

Robertho Settergren

KD

Ordförande

Pierre Åman

L

1:e vice ordförande

Ronnie Bryngelsson

S

2:a vice ordförande

Michael Sjögren

KD

Ledamot

Helene Berndtsson

M

Ledamot

Alf Benson

M

Ledamot

Lena Berglund

S

Ledamot

Ulla Berg Svedin

V

Ledamot

Melker Lylander

SD

Ledamot


ErsättareEmil Beijer

KD

Ersättare

Wilma Olsson

KD

Ersättare

Urban Jemtsjö

L

Ersättare

Claes Danielsson

M

Ersättare

Lennart Samuelsson

M

Ersättare

Ulrika Engman

S

Ersättare

Lars Erik Bjuhr

S

Ersättare

Caroline Bergagård

MP

Ersättare

Stefan Gustafsson

SD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Robertho Settergren

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Katarina Lindgren

Förvaltningschef