Ö-samråd och kommundialog

Öckerö kommun vill ha en dialog mellan kommunen och invånarna genom så kallade ö-samråd. Ö-samråden är en dialog mellan Öckerö kommun och ö-råden i Öckerö kommun. Genom dialogen går det att öka samhällsintresset för kommunens frågor och få en varaktig aktiv dialog med våra invånare.

För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans. Kommunen kan vända sig till ö-råden i frågor som är av stort allmänt intresse för att få in synpunkter från kommunens invånare. Ö-råden är även en remissinstans vid översiktsplanering och större detaljplaner.

Två gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden, så kallade ö-samråd. Två gånger per år arrangeras kommundialoger. Där får ö-råden tillsammans med andra invånare möjlighet att träffa lokala politiker för att prata om ett förbestämt ämne. Dessa leds av kommunstyrelsens ordförande.

Är du intresserad av att engagera dig i en samhällsförening? Nedan hittar du länkar till respektive ö-råds webbplats. Där finns också information om hur du blir medlem och vem du kan kontakta.

Datum för sammanträden 2024

Ö-samråd

19 mars, 23 april och 10 september. Dessa äger rum i Öckerösalen, kommunhuset. Kallelse skickar till representanter i ö-råden.

Kommundialog

26 november. Dessa äger rum i Öckerösalen, kommunhuset. Inbjudan går ut till ö-råd samt kommuninvånare via kommunens digitala kanaler.

Kallelser och minnesanteckningar

Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: