Öråd, samhällsföreningar

I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har minst ett råd eller förening.

För Öckerö kommun utgör råden en samarbetspartner och remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till råden i ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från kommunens invånare. Att ta fram förslag i dialog med råden har också varit ett sätt att förankra politiska beslut hos medborgarna. Två gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden, så kallade ö-samråd. Två gånger per år arrangeras kommundialoger. Där får ö-råd tillsammans med kommuninvånare möjlighet att träffa lokala politiker för att prata om ett förbestämt ämne. Dessa leds av kommunstyrelsens ordförande.


Är du intresserad av att engagera dig i en samhällsförening? Nedan hittar du länkar till respektive ö-råds webbplats, där finns också information om hur du blir medlem och vem du kan kontakta.

Datum för sammanträden 2021

Ö-samråd

2 mars och 7 september. Dessa äger rum klockan 17.15.

Kommundialog

1 juni och 23 november. Dessa äger rum klockan 18.

Kallelser

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2021-05-19 15.42

Publicerad: 2019-04-25 16.21