Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öråd, samhällsföreningar

I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har minst ett råd eller förening.

För Öckerö kommun utgör råden en samarbetspartner och remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till råden i ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från kommunens invånare. Att ta fram förslag i dialog med råden har också varit ett sätt att förankra politiska beslut hos medborgarna. Två gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden. Två gånger per år arrangeras kommundialoger. Där får ö-råd tillsammans med kommuninvånare möjlighet att träffa lokala politiker för att prata om ett förbestämt ämne. Dessa leds av kommunstyrelsens ordförande.


Är du intresserad av att engagera dig i en samhällsförening? Nedan hittar du länkar till respektive ö-råds webbplats, där finns också information om hur du blir medlem och vem du kan kontakta.

Datum för sammanträden 2020

Ö-råd

18 februari och 29 september. Dessa äger rum klockan 17.15 i stora salen på Nimbus om inget annat anges. Ö-rådet 29 september ställs in.

Kommundialog

28 april och 10 november. Dessa äger rum klockan 18 i stora salen på Nimbus om inget annat anges. Kommundialogen 28 april ställs in.

Kallelser

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2020-09-14 13.36

Publicerad: 2019-04-25 16.21