Öråd, samhällsföreningar

I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har minst ett råd eller förening.

För Öckerö kommun utgör råden en samarbetspartner och remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till råden i ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från kommunens invånare. Att ta fram förslag i dialog med råden har också varit ett sätt att förankra politiska beslut hos medborgarna. Två gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden, så kallade ö-samråd. Två gånger per år arrangeras kommundialoger. Där får ö-råd tillsammans med kommuninvånare möjlighet att träffa lokala politiker för att prata om ett förbestämt ämne. Dessa leds av kommunstyrelsens ordförande.

Är du intresserad av att engagera dig i en samhällsförening? Nedan hittar du länkar till respektive ö-råds webbplats, där finns också information om hur du blir medlem och vem du kan kontakta.

Datum för sammanträden 2023

Ö-samråd

14 mars och 5 september. Dessa äger rum klockan 17:15 i Öckerösalen, kommunhuset.

Kommundialog

30 maj och 22 november. Dessa äger rum klockan 18:00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: