Pensionärs- och handikapprådet

Öckerö kommuns pensionärs-och handikappråd har till uppgift att vara ett organ för information och samråd mellan kommunala styrelser och nämnder och organisationer för pensionärer och funktionshindrade i kommunen.

Rådets ställningstagande är att anse som rekommendationer och opinionsyttranden i pensionärs- och handikappsfrågor.

Rådet sammanträder fyra gånger under året, två gånger på våren och två gånger under hösten/vintern.

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun administrerar rådet och bistår med sekreterare.

Kallelse med handlingar till sammanträde skickas ut två veckor före utsatt tid.

Datum för sammanträden 2022

24 februari och 15 september är tiderna följande:

Mötet är indelat i två pass:

Kl. 15-16.30: Pensionärsorganisationer

Kl. 17.30-18.30: Handikappsorganisationer

19 maj och 10 november är tiderna följande:

Mötet är indelat i två pass:

  • kl. 15-16.30 Pensionärsorganisationer
  • kl. 17.30-18.30 Handikappsorganisationer

Det kommer inte vara någon gemensam information på mötena.

Kallelser

Protokoll


Senast uppdaterad:

Publicerad: