Pensionärs- och handikapprådet

Öckerö kommuns pensionärs-och handikappråd har till uppgift att vara ett organ för information och samråd mellan kommunala styrelser och nämnder och organisationer för pensionärer och funktionshindrade i kommunen.

Rådets ställningstagande är att anse som rekommendationer och opinionsyttranden i pensionärs- och handikappsfrågor.

Rådet sammanträder fyra gånger under året, två gånger på våren och två gånger under hösten/vintern.

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun administrerar rådet och bistår med sekreterare.

Kallelse med handlingar till sammanträde skickas ut två veckor före utsatt tid.

Datum för sammanträden 2024

Mötet äger rum i Öckerösalen, kommunhuset och är indelat i två pass:
Pensionärsorganisationer, kl. 15-16:30.
Handikappsorganisationer, kl. 17-18.

  • 14 mars
  • 15 maj
  • 26 september
  • 16 november

Kallelser och minnesanteckningar

Protokoll och kallelser | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad:

Publicerad: