Pensionärs- och handikapprådet

Öckerö kommuns pensionärs-och handikappråd har till uppgift att vara ett organ för information och samråd mellan kommunala styrelser och nämnder och organisationer för pensionärer och funktionshindrade i kommunen.

Rådets ställningstagande är att anse som rekommendationer och opinionsyttranden i pensionärs- och handikappsfrågor.

Rådet sammanträder fyra gånger under året, två gånger på våren och två gånger under hösten/vintern.

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun administrerar rådet och bistår med sekreterare.

Kallelse med handlingar till sammanträde skickas ut två veckor före utsatt tid.

Datum för sammanträden 2021

18 februari, 27 maj, 16 september och 11 november. Sammanträdet äger rum kl. 16-18.30 i konferensrummet Lejonet på kommunhuset om inget annat anges i kallelsen. Mötet är indelat i tre pass:

  • kl. 16-16.45 Pensionärsorganisationer
  • kl. 16.45-17.45 Gemensam information
  • kl. 17.45-18.30 Handikappsorganisationer

Kallelser

Protokoll


Senast uppdaterad: 2021-06-08 11.26

Publicerad: 2019-06-25 13.26