Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pensionärs- och handikapprådet

Öckerö kommuns pensionärs-och handikappråd har till uppgift att vara ett organ för information och samråd mellan kommunala styrelser och nämnder och organisationer för pensionärer och funktionshindrade i kommunen.

Rådets ställningstagande är att anse som rekommendationer och opinionsyttranden i pensionärs- och handikappsfrågor.

Rådet sammanträder 4 gånger under året, två gånger på våren och två gånger under hösten/vintern.

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun administrerar rådet och bistår med sekreterare.

Kallelse med handlingar till sammanträde skickas ut två veckor före utsatt tid.

Datum för sammanträden 2020

20 februari, 28 maj, 17 september och 12 november. Sammanträdet äger rum kl. 16-18.30 i konferensrummet Lejonet på kommunhuset om inget annat anges i kallelsen. Mötet är indelat i tre pass:

  • kl. 16-16.45 Pensionärsorganisationer
  • kl. 16.45-17.45 Gemensam information
  • kl. 17.45-18.30 Handikappsorganisationer

Kallelser

Protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar PHR 190523.pdf 220.7 kB 2019-09-09 09.26
Minnesanteckningar PHR 20191114.pdf 155.3 kB 2019-11-26 11.17
Minnesanteckningar PHR 190912.pdf 215.1 kB 2019-09-24 15.24
Minnesanteckningar PHR 190221.pdf 308 kB 2019-09-09 09.10

Senast uppdaterad: 2020-04-27 10.29

Publicerad: 2019-06-25 13.26