Pressbilder

Här hittar du nedladdningsbara bilder på förtroendevalda och tjänstepersoner i Öckerö kommun. Bilderna är fria att användas i samband med artiklar med anknytning till Öckerö kommun. Kontakta kommunikatör om du har frågor om bilderna.

Förtroendevalda

Jan Utbult

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jan Utbult 1.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-04 15.20
Jan Utbult 2.jpg Jpg, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-06-04 15.20
Jan Utbult 3.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-04 15.20
Jan Utbult 4.jpg Jpg, 1.9 MB. 1.9 MB 2024-06-04 15.20
Jan Utbult 5.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-04 15.20

Anders Kjellgren

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anders Kjellgren_2.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 11.52
Anders Kjellgren_1.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 11.52

Maria Brauer

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Maria Brauer_2.jpg Jpg, 1.2 MB. 1.2 MB 2024-06-05 15.40
Maria Brauer_1.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 15.40

Andreas Rydbo

Kommunfullmäktiges ordförande

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Andreas Rydbo_1.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 12.06
Andreas Rydbo_2.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 12.06

Hans Wickstrand

Ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hans Wickstrand_2.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-05 14.53
Hans Wickstrand_1.jpg Jpg, 1.9 MB. 1.9 MB 2024-06-05 14.53

Robertho Settergren

Ordförande för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Robertho Settergren_2.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-06-05 15.40
Robertho Settergren_1.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2024-06-05 15.40

Sandra Svensson

Ordförande för socialnämnden

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sandra Svensson_1.jpg Jpg, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-06-05 15.40
Sandra Svensson_2.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 15.40

Fredrik Lönn

Ordförande i styrelsen för Öckerö Fastigheter

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fredrik Lönn_1.jpg Jpg, 1.2 MB. 1.2 MB 2024-06-05 14.54
Fredrik Lönn_2.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 14.54

Johan Hamnebo

Ordförande i styrelsen för Öckerö Rederi AB

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Johan Hamnebo_2.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-05 15.40
Johan Hamnebo_1.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-05 15.40

Tjänstepersoner

Rickard Vidlund

Kommundirektör

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rickard Vidlund_1.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 16.40
Rickard Vidlund_2.jpg Jpg, 1.5 MB. 1.5 MB 2024-06-05 16.40
Rickard Vidlund_3.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-05 16.40
Rickard Vidlund_4.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 16.40

Andréas Beutler

Förvaltningschef för miljö och samhällsbyggnad

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Andreas Beutler_1.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 14.27
Andreas Beutler_2.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 14.27

Katarina Lindgren

Förvaltningschef för utbildning, kultur och fritid samt skolchef

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Katarina Lindgren_1.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-06-05 15.41
Katarina Lindgren_2.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2024-06-05 15.41

Malin Tisell

Förvaltningschef för socialförvaltningen och räddningstjänst

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Malin Tisell_1.jpg Jpg, 1005.6 kB. 1005.6 kB 2024-06-05 15.41
Malin Tisell_2.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 15.41

Anders Ohlsson

Avdelningschef för strategisk samhällsutveckling

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anders Ohlsson_2.jpg Jpg, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-06-05 12.07
Anders Ohlsson_1.jpg Jpg, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 12.07

Andreas Alderblad

Säkerhetschef

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Andreas Alderblad_1.jpg Jpg, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-06-05 11.56
Andreas Alderblad_2.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-06-05 11.56

Cecilia Lindblom

Kommuncontroller

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Cecilia Lindblom_2.jpg Jpg, 16.9 MB. 16.9 MB 2024-06-05 14.27
Cecilia Lindblom_1.jpg Jpg, 16.9 MB. 16.9 MB 2024-06-05 14.27

Irene Berg

Avdelningschef för ekonomi, inköp och IT

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Irene Berg_1.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-06-05 15.41
Irene Berg_2.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2024-06-05 15.41

Maria Höglund Niklasson

Avdelningschef för juridik, HR och kommunikation

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Maria Höglund Niklasson_1.jpg Jpg, 943.5 kB. 943.5 kB 2024-06-05 15.41
Maria Höglund Niklasson_2.jpg Jpg, 941.4 kB. 941.4 kB 2024-06-05 15.41

Sven Törnered

Planeringsledare

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sven Törnered_1.jpg Jpg, 1.5 MB. 1.5 MB 2024-06-05 15.41
Sven Törnered_2.jpg Jpg, 1.5 MB. 1.5 MB 2024-06-05 15.41

Hans Andreasson

VD Öckerö Fastigheter

Ladda ner bilder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hans Andreasson_1.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2024-06-05 14.53
Hans Andreasson_2.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-06-05 14.53

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö