Statistik

Här hittar du befolknings- och näringslivsstatistik för Öckerö kommun.

Kommuner i siffror

Statistikmyndigheten SCB har en webbapp som heter Kommuner i siffror. Där kan du enkelt hitta intressanta fakta om valfri kommun. Det går också att jämföra två kommuner i appen. Med hjälp av mobilens geopositioneringsfunktion kan du automatiskt få fram information om kommunen du befinner dig i.

SCB Länk till annan webbplats. - Kommunen i siffror Länk till annan webbplats.

Befolkning i hela kommunen

Här redovisas befolkningsstatistik för Öckerö kommun enligt SCB:s officiella siffror.

Folkmängd

Öckerö kommun

Folkmängd per 2023-12-31:

 

 

Ålder

Antal

%

0

93

0,7

1-5

547

4,3

6-9

545

4,3

10-12

425

3,3

13-15

519

4,0

16-19

690

5,4

20-29

993

7,7

30-39

1 216

9,5

40-64

4 256

33,2

65-79

2 568

20,0

80-

967

7,5

Summa

12 819

100

Källa: SCB

 

 

Fördelning kvinnor/män

Öckerö kommun

Fördelning kvinnor/män per 2023-12-31:

 

 

Kön

Antal

%

Kvinnor

6 417

50,1

Män

6 402

49,9

Summa

12 819

100,0

Källa: SCB

 

 

Medelålder

Medelålder per 2023-12-31:

 

Område

Medel

Öckerö kommun

46,4

Västra Götalandsregionen

41,6

Riket

41,9

Källa: SCB

 

Befolkning per ö

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hönö

5322

5475

5532

5508

5548

5563

5521

 

Öckerö

3627

3620

3602

3629

3577

3580

3562

 

Hälsö

622

611

620

608

603

571

573

 

Björkö

1544

1554

1545

1542

1543

1517

1497

 

Källö-Knippla

312

304

295

281

297

310

292

 

Hyppeln

170

166

168

169

166

163

160

 

Rörö

248

243

244

240

250

250

245

 

Kalvsund

201

204

206

230

244

246

244

 

Fotö

637

653

637

622

621

626

626

 

Grötö

87

91

94

86

84

76

80

 

Totalt

12770

12921

12943

12915

12933

12902

12800

0

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutveckling

År

Folk-mängd

Folkökning

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttning

Utflyttning

Flyttnetto

2010

12449

157

137

102

35

547

425

122

2011

12487

38

104

122

-18

519

461

58

2012

12539

52

105

109

-4

513

455

58

2013

12574

35

106

118

-12

535

488

47

2014

12645

71

110

121

-11

568

487

81

2015

12682

37

109

121

-12

570

522

48

2016

12773

91

110

141

-31

668

545

123

2017

12923

150

97

127

-30

728

547

181

2018

12945

22

100

136

-36

642

583

59

2019

12916

-29

106

130

-24

567

575

-8

År

Folk-mängd

Folkökning

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttning

Utflyttning

Flyttnetto

2020

12934

18

93

130

-37

607

547

60

2021

12902

-32

89

124

-35

602

601

1

2022

12800

-102

76

138

-62

572

614

-42

2023

12 819

19

83

133

-50

592

530

62


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB*

*Hämtat ifrån våra prognosfiler

Bostadsbestånd

Bostadslägenheter i Öckerö kommun

Hustyp

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Småhus

4 289

4 269

4 286

4 333

4 350

4 359

4 358

4 396

4 395

4 385

4 386

Flerbostadshus

392

448

480

563

563

566

568

584

584

589

611

Övriga hus

89

92

92

92

97

97

117

117

117

117

117

Specialbostäder

151

151

151

151

178

174

183

245

244

246

246

Totalt

4921

4960

5009

5139

5188

5196

5226

5342

5340

5337

5360

Bostadslägenhet

En bostadslägenhet är en lägenhet som helt eller till största delen används som bostad, oavsett i vilken typ av hus som lägenheten finns i. Även bostäder i småhus räknas därför som lägenheter.

Småhus

Till småhus räknas friliggande en- eller tvåbostadshus. Även parhus, radhus och kedjehus räknas som ett småhus. Däremot räknas inte ett fritidshus som ett småhus.

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är en bostadsbyggnad som innehåller tre eller fler lägenheter. Loftgångshus räknas också som flerbostadshus.

Övriga hus

Till övriga hus räknas byggnader som inte i första hand är tänkt att bo i men som ändå innehåller bostadslägenheter. Exempelvis byggnader som är tänkta för affärer eller samhällsfunktioner.

Specialbostäder

Specialbostäder är bostäder för äldre, funktionshindrade, studentbostäder och liknande.

Mer statistik om bostäder

Hos Statistikmyndigheten (SCB) hittar du mer information om bostadsbestånd. Länk till annan webbplats.

Nybyggnation

Nybyggnation i Öckerö kommun

Hustyp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Flerbostadshus

50

21

7

3

60

0

18

60

0

0

0

0

0

22

Småhus

16

6

53

21

26

21

16

21

28

9

9

12

18

40

Totalt

66

27

60

24

86

21

34

81

28

9

9

12

18

62

Källa: SCB Länk till annan webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidshus

Hustyp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fritidshus

687

685

687

688

696

726

718

730

744

752

769

748

765

785

Näringslivsstatistik

 

Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet*

Sysselsatta efter bostadens belägenhet**

Näringsgren

2020

2021

2022

2020

2021

2022

A företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske

131

120

113

115

105

100

B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri

450

437

439

1 014

994

995

D+E företag inom energi och miljö

27

25

24

49

47

51

F byggindustri

334

345

346

486

499

502

G handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar

442

453

450

737

734

738

H transport- och magasineringsföretag

231

194

196

434

430

426

I hotell och restauranger

149

163

215

142

148

198

J informations- och kommunikationsföretag

45

49

50

181

180

184

K kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.

17

16

19

61

58

61

L fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

68

66

64

119

124

118

M+N företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

295

304

333

688

710

753

O civila myndigheter och försvaret

160

162

145

334

340

308

P utbildningsväsendet

585

574

559

687

673

665

Q enheter för vård och omsorg, socialtjänst

741

760

779

987

1 009

1 009

R+S+T+U enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m.

165

157

167

240

234

242

US uppgift saknas

66

61

68

90

82

93

Totalt antal sysselsatta

3 906

3 886

3 967

6 364

6 367

6 443

Senast uppdaterad:

Publicerad: