Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Tillsammans hjälps vi åt

Följ Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I korthet innebär de:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symptom.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Umgås utan att bli smittad eller smitta andra.
  • Res utan att bli smittad eller smitta andra.
  • Vaccinera dig när du blir erbjuden.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Agera alltid smittsäkert.

Källa: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Restriktioner, råd och rekommendationer

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Till Krisinformation.se: Detta gäller just nulänk till annan webbplats

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Till regeringens plan för avveckling av restriktionerlänk till annan webbplats

Tillfällig covid-19-lag

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.
Till information hos Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats

Vaccination

Det är Västra Götalandsregionen som har ansvaret för att vaccinera i Västra Götaland. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

Hur och var kan jag boka tid?

Du får boka tid var du vill men tänk på att välja en mottagning där du även kan ta dos 2. Det är inte säkert att det finns bokningsbara tider just nu men nya tider kommer löpande. Prova vid ett senare tillfälle om du inte hittar en ledig tid för vaccination.

Till bokningsbara tider i hela Västra Götalandlänk till annan webbplats

I Öckerö kommun är det Legehuset som vaccinerar i fas 4 och ingen listning krävs.

Till Legehusets information som gäller Öckerö kommun och tidbokninglänk till annan webbplats

När är det din tur?

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Som det ser ut nu (9/7-21) har alla över 18 år fått sin första dos vaccin senast 19 september om det finns tillgång till vaccin.

Till vaccinationsplanen i Västra Götalandlänk till annan webbplats

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Till information hos 1177.selänk till annan webbplats

Behöver du eller någon du känner få information muntligt eller med hjälp av tolk?

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till den som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Du kanske har någon närstående som har svårt att ta till sig skriftlig information eller som inte har tillgång till dator, mobil eller internet? Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.

Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

Frågor om vaccinering via tolk

Ring till det aktuella telefonnumret om du vill ställa frågor om vaccinering via tolk. Därefter kopplar tolken in samtalet till telefontjänsten.
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

Vad gäller i kommunen

Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden för att du lätt ska hitta.

Frågor och svar

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformationlänk till annan webbplats


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Det gör inte heller Öckerö kommun.

 

Öckerö kommun är en kommun med få och små enheter. Vi går därför inte ut med antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunala verksamheter för att inte riskera att bryta patientsekretessen och riskera att identifiera boende. Anledningen till detta är den starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar aktivt med att skydda våra brukare och våra anställda från att smittas av covid-19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Varje vecka publicerar Smittskydd Västra Götaland en veckorapport. Där handlar du bland annat information om antalet fall i Västra Götaland uppdelat per kommun.

Till statistik och karta från Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats

Nyheter från Öckerö kommun

Senast uppdaterad: 2021-09-09 15.06

Publicerad: 2020-03-26 16.00
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19länk till annan webbplats

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats

1177: Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats