Barn och utbildning

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom förskolor och skolor i kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset.

Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Information som rör förskolan och grundskolan skickas till vårdnadshavare via Unikum.

Det är allas ansvar att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta innebär att barn och personal är uppmärksamma på symptom som kan förekomma vid covid-19 Länk till annan webbplats..

Det här gäller vid sjukdom

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Läs mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen blivit sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

När kan barnet komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

För barn i grundskolan rekommenderar vi i första hand testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

Läs mer om återgång till förskola och skola på Smittskydd Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan

Gör frånvaroanmälan så snart du vet att ditt barn kommer vara hemma. Detta är oerhört viktigt för att kunna planera vår verksamhet. All information om frånvaroanmälan hittar du här.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats..

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19.

Förhållningsreglerna gäller även symtomfria barn i för- och grundskola sedan 1 december. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19 Länk till annan webbplats..

Förändrade rutiner med anledning av covid-19

Permittering

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Justera barnets vistelseschema efter de nya förutsättningarna.

Fjärr- och distansundervisning

Vid behov kan kommunen besluta om att undervisning sker på distans inom vissa årskurser. I Skolan erbjuder inte fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Föräldralediga och arbetssökande

Barn till föräldralediga och arbetssökande som går 15 timmar i veckan är välkomna till förskolan som vanligt.

Nattomsorg

I dagsläget finns det ingen verksamhet för nattomsorg i kommunen. Vid behov kan kommunen erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.


Om det skulle uppstå ett behov av barnomsorg på kvälls- och nattid ska du kontakta Rektor Paula Erlandsson som samordnar dygnet-runt-omsorgen i Öckerö kommun under corona och covid-19.

Kontaktuppgifter:

E-post: paula.erlandsson@ockero.se

Telefon: 031-976309

Avgift vid frånvaro

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro.

Skolutflykter och resor

Skolresor och/eller planerade utflykter ställs in tillsvidare, om inte utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen meddelar något annat. Utflykter till fots eller med cykel i närområdet kan fortgå som vanligt. Tänk på att råd och rekommendationer gäller även vid utflykter.

För att undvika trängsel på bussar och färjor har några klasser har fått sovmorgon på Brattebergsskolan.

Idrottslektioner

Under oktober 2020 träffades idrottslärare och rektorer för att samverka kring idrottsundervisningen. Syftet var att säkerställa att vi bedriver en smittskyddssäker idrottsundervisning där samtliga moment som ska ingå i undervisningen enligt kursplanen tas upp. Rutiner har arbetats fram på respektive skola för att elever ska kunna ha idrottslektioner inomhus med dusch och ombyte på ett smittskyddssäkert sätt. Eftersom förutsättningarna ser olika ut på de olika skolorna och för olika årskurser så anpassas lektionerna efter varje tillfälle. Information om vad som gäller för respektive skola och klass skickas ut av idrottsläraren via unikum.

Hämtning och lämning på förskolan

Lämning och hämtning ska ske på ett tryggt sätt på våra förskolor. Som vårdnadshavare är du välkommen att lämna och hämta ditt barn i förskolans hall. Max två vårdnadshavare kan vistas i hall samtidigt vid hämtning och lämning. Ni ansvarar för att så sker.

Vi ber dig som vårdnadshavare att så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans övriga lokaler. Om du måste gå in, håll avstånd och försök att snabbt gå ut igen. Om du önskar tala med pedagogerna en längre stund ber vi dig att ringa till förskolan.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas barn att stanna hemma.


Hämtning och lämning i grundskolan

Lämning och hämtning ska ske på ett tryggt sätt. Som vårdnadshavare är du välkommen att lämna och hämta ditt barn utomhus.

Vi ber dig som vårdnadshavare att så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans lokaler. Om du måste gå in, håll avstånd och försök att snabbt gå ut igen. Om du önskar tala med pedagogerna en längre stund ber vi dig att kontakta dem via mejl och boka ett möte via telefon.

Föräldrarmöten och utvecklingssamtal

Föräldramöten kommer att hållas i digital form både i förskola och skola. Mer information kommer från rektor eller klassläraren/mentorn. Även utvecklingssamtalen kommer att genomföras i digital form. För dig som inte har förutsättningarna till att delta digitalt, kontakta klassläraren/mentorn.

Gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun kan nu hämta mat i en medhavd matlåda på tre av kommunens grundskolor. Elever kan anmäla sitt intresse via e-tjänsten Beställning av skollunch för gymnasieelever Länk till annan webbplats.. Anmälan är bindande och eleven måste hämta sin lunch varje dag mellan kl 12.30 och 13.00 på Brattebergsskolan på Öckerö, Hedens skola på Hönö eller Västergårdsby på Björkö.

Lunchen kan enbart hämtas ut av eleven själv. Busskort, skolkort eller legitimation krävs för att kunna hämta maten

Hur arbetar skolan för att minska risk för smittspridning?

Våra skolor ser olika ut och har olika förutsättningar att anpassa sin verksamhet till rådande pandemi. Anpassningar sker utifrån de förutsättningar som finns på varje skola. Gemensamt är att alla anpassningar utgår från folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

  • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, grupprum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Vi undviker i möjligaste mån större samlingar av barn. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.
  • Vi undviker aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för barn och föräldrar. Möten sker istället digitalt.
  • Vi förlägger verksamhet utomhus om möjlighet finns. Verksamhet i fritidshemmet kan genomföras utomhus.
  • Vi undviker i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov i grundsärskolan.
  • Skolans lokaler städas dagligen. Extra fokus ligger på toaletter, övriga hygienutrymmen samt kontaktytor såsom dörrhandtag och räcken. Effektiva städmetoder används tillsammans med alkaliska rengöringsmedel. Papperskorgar töms dagligen i klassrum och övriga allmänna utrymmen.
  • Leksaker, datorer, surf- och lärplattor samt tangentbord torkas av regelbundet.

Gymnasieskola

Den 7 december övergick Öckerö seglande gymnasieskola till distansundervisning med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation.

Vi följer gällande rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland vilket innebär att högst hälften av skolans elever vara på plats samtidigt. Endast en årskurs är på plats varje vecka. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.

Kulturskola

Kulturskolans verksamhet har anpassats och digital undervisning har skett i flertalet grupper. Från och med v. 15 gör kulturskolan en gradvis återgång till närundervisning.

Ansvarig pedagog informerar berörda om vilka förändringar som eventuellt kommer att ske.

Öppna förskolan

24 maj 2021 startar vi upp öppna förskolans verksamhet i liten skala utomhus, anpassad efter rådande rekommendationer. Vi kommer att erbjuda verksamhet i mindre grupper på vår gård för föräldrar och barn 0-6 år. Du är välkommen att anmäla er på onsdagar kl. 8.00-16.00 för kommande veckas dagar och tider på familjecentralen@ockero.se
Vid förhinder, glöm inte att avanmäla er!
Måndag kl. 9.00-10.30
10.30-12.00
Tisdag kl. 9.00-10.30
10.30-12.00
Onsdag kl. 13.00-14.30
14.30-16.00

Viktigt att du som önskar besöka öppna förskolans verksamhet bara kommer om du och ditt barn är helt symptomfria.

Vi lägger ut aktuell information på Familjecentralens Navets Facebook-sida Länk till annan webbplats. eller Instagram: familjecentralennavet Länk till annan webbplats.

Föräldrarådgivning

Önskar du stöd av familjecentralens föräldrarådgivare så erbjuds detta fortfarande till blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Kontakta Christer Jonasson, 031 - 97 88 74.

Känner du dig orolig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Det finns flera webbplatser där du kan läsa om hur du kan hantera din egen rädsla men även hjälpa ditt barn.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.