Barn och utbildning

Den 9 februari upphörde de flesta restriktioner. Bland annat försvann rekommendationen om att testa sig vid symtom på covid-19 och den så kallade hushållskarantänen. Vidare behöver skolor inte informera om kända fall av covid-19 eller vara behjälpliga med smittspårning.

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom förskolor och skolor i kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset.

Vårt ansvar

Huvudmän har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. Exempel på förebyggande åtgärder är att se till att det finns bra möjligheter till att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring och se över ventilation. Ett annat exempel är att fortsätta med viss verksamhet utomhus när det är möjligt.

Om skolan har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 Länk till annan webbplats.

Det är också viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 och att alla vuxna tar sin påfyllnadsdos så snart som regionen erbjuder den.

Bra att veta om din vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Undervisning ska bedrivas på plats från 1 april 2022

Den 1 april togs huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordning (2020:115) bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Bestämmelser som möjliggör för skolor att hantera konsekvenser av pandemin kommer dock att finnas kvar. Huvudmännen kommer att behöva följa upp konsekvenser av hög frånvaro bland barn, elever, lärare och annan personal, och elever kan till exempel behöva ta igen missad undervisning. Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022.

Tillfällig förordning gäller till 31 juli (Skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.