1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och utbildning

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom förskolor och skolor i kommunen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset.

Barn- och utbildningsförvaltningen är i stabsläge vilket innebär att ledning och nyckelpersoner samlar och utvärderar information för att planera resurser rätt och för att utföra nödvändiga åtgärder.

Vi förbereder för att kunna erbjuda elever fjärr- och distansundervisning för barn i grundskolan. Vi planerar även för att kunna erbjuda omsorg under dygnets alla timmar för de barn vars vårdnadshavare har ett samhällsviktigt jobb, eller som av särskilda skäl behöver ha sina barn på förskolan.

 

Förskola

 • Friska barn är välkomna till förskolan.
 • Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka.
 • Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden. Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.
 • Barn till permitterade

Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Information som rör förskolor skickas till vårdnadshavare via Unikum. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Information till vårdnadshavare Covid-19PDF (22 mars)

Information till vårdnadshavare Covid-19PDF (12 mars)

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomenPDF (3 mars)

Grundskola

 • Friska elever är välkomna till skola. Skolbarn har fortsatt skolplikt.
 • Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka.
 • Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Gör frånvaroanmälan så snart du vet att ditt barn kommer vara hemma. Detta är oerhört viktigt för att kunna planera vår verksamhet. All information om frånvaroanmälan hittar du här.

Utskick via Unikum till vårdnadshavare

Information som rör grundskolan skickas till vårdnadshavare via Unikum. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Information till vårdnadshavare Covid-19PDF (22 mars)

Information till vårdnadshavare Covid-19PDF (12 mars)

Information till vårdnadshavare om den nya sjukdomenPDF (3 mars)

Gymnasieskola

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Från och med den 18 mars bedriver Öckerö seglande gymnasieskola undervisningen på distans- och fjärrundervisning.  

Utskick till vårdnadshavare

Information som rör gymnasieskolan skickas till vårdnadshavare via e-post. Du hittar även informationen som gått ut nedan:

Information till vårdnadshavare och elever på Öckerö seglande gymnasieskolaPDF (17 mars)

Kulturskola

Alla elevkurser och ensembler fortsätter som vanligt. Publika evenemang är i nuläget inställda.

Familjecentral

Familjecentralen Navet stänger tillfälligt sin verksamhet från och med 17 mars. Beslutet tas i samrådan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). Beslutet tas för att ge möjlighet för personal på familjecentralen att stötta annan verksamhet. Vi återkommer med information när familjecentralen öppnar igen.

Stöd från föräldrarådgivare

Önskar du stöd av familjecentralens föräldrarådgivare så erbjuds detta fortfarande till blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Kontakta Christer Jonasson, 031 - 97 88 74.

Frågor och svar

 • Alla barn som har plats inom barnomsorg eller på fritidshem har kvar sina platser utan förändringar oavsett om vårdnadshavarna har permitterats. Det innebär att tidigare lämnade scheman gäller.

I förskolan och skolan arbetar vi förebyggande genom att påminna och informera barn och elever om:

 • god handhygien
 • hosta och nys i armveck
 • undvik att röra vid ansikte och ögonen
 • skapa fysik distans till andra personer

Vi arbetar även förebyggande genom att personalen:

 • informerar barn och elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen
 • diskutera med barn och elever om farorna med ryktesspridning och samtalar om att vara källkritisk
 • ser över möjligheter att förlägga verksamhet/aktiviteter utomhus
 • är särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande behandling på grund av den aktuella situationen

Barn, elever eller personal som är sjuka och/eller har följande symtom ska stanna hemma:

 • feber
 • torrhosta
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att man ska stanna hemma även vid lätta symtom, för att på så vis minska smittspridningen i samhället.

Barn- och elever som insjuknar under vistelsetiden på förskolan eller under skoldagen skickas hem så snart som möjligt. Ansvarig personal kontaktar barnet eller elevens vårdnadshavare och i samråd kommer de överens om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Om ditt barn känner sig sjukt med symptom som snuva, hosta eller feber ska barnet inte gå till förskolan eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta Vårdguiden 1177. Barn- och utbildningsförvaltningen gör ingen medicinsk bedömning.

Skolan erbjuder ingen fjärr- och distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen. Om en elev är hemma och sjuk så bör barnet vila. Vi följer skolans vanliga rutiner vid sjukfrånvaro.

Har du som vårdnadshavare eller medföljande syskon med symptom på sjukdom ska du inte gå in på avdelningen för att hämta eller lämna ditt friska barn. Meddela personalen för att göra överlämningen utanför.

Nej. Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro.

Publicerad den: 2020-03-26 16.21
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats