Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg, trafik och miljö

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom bygg, trafik och miljö i kommunen.

Kontroll av trängsel hos verksamheter

Öckerö kommun gör kontroller av bland annat restauranger, gästhamnar och ställplatser för att se till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följs gällande bland annat trängsel.

Det är miljöenheten i Öckerö kommun som har tillsyn av trängsel hos verksamheter. Syftet med tillsynen är att informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd samt att kontrollera om verksamheterna följer dessa. Vid en tillsyn besöker miljöenheten verksamheterna och hjälper till med bland annat rådgivning.

Uppföljning av eventuella brister

Om vi ser att verksamheter inte följer föreskrifterna ber vi verksamheten att rätta till bristerna. Om ingen förändring sker rapporterar vi till Smittskydd Västra Götaland som har rätt att begränsa eller stänga verksamheter. Kommunen genomför även oanmälda besök för att se att föreskrifter och råd följs.

Anmälan av trängsel

Vid eventuella klagomål på verksamheter är du välkommen att kontakta kommunservice på 031-97 62 00 eller kommun@ockero.se

Packa in ditt restavfall ordentligt

Om du eller någon i ditt hushåll har symptom på eller sjukdomen covid-19 vill vi att du använder dubbla påsar runt ditt restavfall (grönt sopkärl) och matavfall (brunt sopkärl). Det finns annars en risk för att det vid tömning blåser ut avfall från kärlen. Det är särskilt viktigt med avfallet i det gröna kärlet. Tack att du hjälper oss att skydda våra chaufförer mot smitta!

Digitalt möte med byggnadsinspektör

Nu finns en ny e-tjänst där du kan boka digitala möten med kommunens byggnadsinspektörer.

Mötestiderna är måndagar jämna veckor mellan klockan 15.30-17.30. Varje tid är 20 minuter. Boka via e-tjänsten ”Boka möte med byggnadsinspektör” på minasidor.ockero.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-08-20 13.35

Publicerad: 2020-03-26 16.21
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland länk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats