Företag och näringsliv

Här hittar du information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom företag och näringsliv i kommunen.

På den här sidan samlar vi information om stöd som finns för företagare lokalt, regionalt och nationellt.

Tillfällig covid-19-lag

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.
Till information hos Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Informationsblad till verksamhetsutövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Så vill vi stötta näringslivet

Spridningen av sjukdomen covid-19 innebär en utmaning för företagare. Med det lokala näringslivet i fokus och med tanke på det ansträngda läget har Öckerö kommun beslutat om ett stödpaket riktat direkt till företagarna. Det handlar om att säkra arbetstillfällen och i förlängningen även kommunala skatteintäkter. I nuläget innehåller stödpaketet tolv åtgärdspunkter. Fler åtgärder kan följa.

Lokalt stöd

Öckerö kommuns stödpaket till företagare

Med tanke på det ansträngda läget, erbjuder Öckerö kommun följande stödåtgärder riktade till företagarna. Fler åtgärder kan följa. Informationen kan därför komma att uppdateras.

1. Dra tillbaka pågående ärenden utan kostnad

Vi ger företagen möjlighet att dra tillbaka redan inskickade ansökningar, anmälningar och registreringar inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden utan kostnad. Även företagens bygglovsansökningar omfattas. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 om du har ett ärende som du vill dra tillbaka.

2. Förlängt anstånd för fakturor som rör tillsyn och kontroll

Vi ger ert företag möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på fakturor som redan skickats gällande tillsyns- och kontrollavgifter inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få förlängt anstånd eller avbetalningsplan.

3. Starta uteservering och utehandel tidigare

Vi tidigarelägger möjligheten för restauranger att öppna uteserveringar och ger butiker möjlighet att sälja varor utanför butikerna. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 om du har frågor om uteserveringar och utehandel.

4. Inga avgifter för uteserveringar och utehandel

Vi tar inte ut några avgifter för de företag som har uteserveringar och utehandel på offentlig plats (detta påverkar dock inte avgift för tillstånd hos Polisen).

5. Förlängt anstånd för fakturor som rör arrenderad mark

Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på de fakturor som avser arrende. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få anstånd eller avbetalningsplan.

6. Förlängt anstånd för fakturor som rör avgifter för vatten och avlopp

Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan för fakturor som avser vatten och avlopp. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få anstånd eller avbetalningsplan.

7. Förlängt anstånd för fakturor som rör avgifter för renhållning

Vi ger företagen möjlighet till förlängt anstånd och avbetalningsplan på fakturorna som avser renhållning och sophämtning. Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00 för att få förlängt anstånd eller avbetalningsplan.

8. Avgifter för betalningspåminnelser

Vi tar inte ut några avgifter för betalningspåminnelser på kundfakturor för företag.

9. Tillfälligt stopp för fakturor till inkasso

Vi skickar för tillfället inte ut några nya inkassokrav för företag.

10. Snabbare betalning till leverantörer från kommunen

Vi har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Är du leverantör till kommunen och har behov av kortare betalningstid? Kontakta Öckerö kommunservice på 031-97 62 00.

11. Erbjudande om kompetensinventering

Till de företag som har överkapacitet av personal, kan kommunens HR-enhet erbjuda en kompetensinventering. Står ni inför en sådan situation är ni varmt välkomna att höra av er. Verksamheter, framför allt inom vård- och omsorg, kan komma att stå inför en situation med hög frånvaro. Kompetensinventeringen gör att vi kan matcha er personals kompetens med våra behov. Kontakta anna.foss@ockero.se eller Öckerö kommunservice på telefon 031-97 62 00.

12. Öckerö Fastighets AB stöttar också lokala näringslivet

ÖFAB kommer att vara väldigt restriktiva med att skicka obetalda hyror/kundfakturor till inkasso. Fordringar som skickas till inkasso stäms av med VD innan klartecken.

För hyresgäster som har betalningssvårigheter kommer ÖFAB vara medgörliga till att upprätta funktionella avbetalningsplaner för att underlätta vardagen.

Förslag på enkla åtgärder som alla kan göra för att stötta de lokala företagen

Mat och fika

  • Handla livsmedel i din lokala mataffär. Är du sjuk eller i karantän? – Kolla om det går att beställa online och få hemleverans.
  • Beställ mat för avhämtning i din favoritrestaurang. Är du sjuk eller i karantän? - Kolla om det går att få hemleverans.
  • Fika på öppen uteservering – om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp! Är du sjuk eller i karantän? Köp bullar från mataffären och fika hemma eller på din balkong.

Produkter och presenter

  • Köpa födelsedagspresent? Köp ett presentkort hos någon av dina lokala handlare. Är du sjuk eller i karantän? Kolla om det går att beställa online och få hemleverans.
  • Behöver du köpa en ny produkt till hemmet? Stötta din lokala handlare. Är du sjuk eller i karantän? Kolla om det går att beställa online av din handlare och få hemleverans.

Aktiviteter och evenemang

  • Stötta lokala initiativ och delta i sportaktiviteter som hålls utomhus istället för inomhus – om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp!
  • Råkat ut för inställda evenemang? Stötta din lokala förening eller ditt lokala företag genom att inte kräva pengarna tillbaka för köpta biljetter om du har möjlighet.
  • Bokat ett evenemang eller en lokal? Boka inte av. Boka om.
  • Bokad företagsaktivitet som skjutits upp? Låt ändå utföraren fakturera nu istället för sen.

Kommunens näringslivskontor

Du kan även vända dig till Öckerö kommun näringslivskontor.

Telefon: 031 -97 62 00

E-post: naringsliv@ockero.se alt. ronald.johansson@ockero.se

Regionalt stöd

Business Region Göteborg – Regionalt företagsstöd

Situationen påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar. Business Region Göteborg (BRG) följer utvecklingen och arbetar löpande med att anpassa rådgivning och andra erbjudanden för att matcha de behov som finns.

Coronaviruset och Göteborgsregionens näringsliv Länk till annan webbplats.

Företagslotsen Extra

Business Region Göteborg bemannar upp med extra stöd till regionens företagare med anledning av situationen. Via företagslotsen Extra kan du som företagare få kostnadsfri rådgivning och handledning i etablering- investerings- och likviditetsfrågor. Tjänsten är bemannad måndag till fredag, klockan 8-16.

Telefon 031 – 365 00 65

E-post: Foretagslotsen.Extra@businessregion.se

Beredskapsplan för företagare

Situationen för många företag är nu akut och kritisk. Telefonerna hos Företagslotsen Extra går varma och i samtalen så hittar vi oftast fram till nya lösningar och möjligheter. Vår första rekommendation brukar vara att göra en beredskapsplan med din revisor eller ekonomisk kunnig person. Exempel på vad en plan kan innehålla Länk till annan webbplats.. Listan är på inget sätt heltäckande men kanske kan något vara till hjälp.

Företagsakuten

Riskerar du att få ekonomiska problem i företaget? Vänta inte då med att ta hjälp, utan gör det så snart som möjligt. Genom Business Region Göteborg har du möjlighet att få hjälp snabbt, kostnadsfritt och under sekretess genom Företagsakuten. Hit kan även du som företagare med aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag och upp till 20 anställda vända sig.

Telefon: 020 – 100 132

E-post: kontakt@foretagsakuten.se

Turistrådet Västsverige - företagsstöd till besöksnäringen

Turistrådet Västsverige, Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Här kan du som är verksam inom besöksnäringen, press/media eller bara är intresserad av vår verksamhet hitta information.Läs mer på Turistrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt

Regeringens åtgärder

Regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna.

Regeringens arbete med anledning av covid-19 och coronaviruset Länk till annan webbplats..

Nya krisåtgärder presenterade

Regeringen presenterade (9/11) ytterligare krisåtgärder

Åtgärderna inkluderar bland annat:

Förlängd korttidspermittering Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Omställningsstöd i ytterligare tre månader Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020.
Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar. I mars införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Korttidspermittering

Korttidspermittering införs från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Karenstiden vid korttidsarbete tillfälligt borttagen

Regeringen har aviserat att företag som avslutat sin korttidspermittering kan söka stödet på nytt i och med förlängningen.

Från 1 december kommer företag som har avslutat sin korttidspermittering kunna använda det igen. I den ordinarie lagen finns det ett krav på att perioden är sammanhängande, men i och med att karenstiden tas bort fram till 30 juni 2021 kan företag som gått ur permitteringarna gå in i systemet igen.

Om korttidspermittering på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Sjuklöner mm

Information med anledning av covid-19 på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Slopat karensavdrag

Slopat karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Information med anledning av covid-19 på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifter och enskilda näringsidkares egenavgifter mellan 1 mars och 30 juni 2020.

Information om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter Länk till annan webbplats..

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Regeringen utvidgade förslaget den 25 mars till att även gälla moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren

Om anstånd med skattebetalning på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Regeringens krispaket till småföretagen den 25 mars Länk till annan webbplats..

Skattelättnader genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Det innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Om förslaget om skattelättnader genom utökad avsättning till periodiseringsfond Länk till annan webbplats..

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Regeringens krispaket till småföretagen den 25 mars Länk till annan webbplats..

Tillfällig rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

Regeringens krispaket till småföretagen den 25 mars Länk till annan webbplats..

Enklare att lägga ett företag vilande

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Regeringens krispaket till småföretagen den 25 mars Länk till annan webbplats..

Stöd aktörer inom kultur och idrott

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Medlen kommer att tilldelas både små och stora aktörer med verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Pengarna kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Information från kulturdepartementet Länk till annan webbplats..

Riksbankens åtgärder

Lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna och utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen.
Om Riksbankens åtgärder med anledning av covid-19. Länk till annan webbplats.

Länkar till fler myndigheter och branschorganisationer

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.