Hjälp andra eller få hjälp

Öckerö kommun samordnar tillsammans med Öckerö församling (Svenska kyrkan), med stöd av frikyrkorna, frivilliginsatser för personer som befinner sig i en riskgrupp. Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Vill du hjälpa till?

Öckerö kommun har en överenskommelse med Öckerö församling (Svenska kyrkan) om att samordna kommunens frivilliginsatser. Om du vill göra en frivillig insats kontakta Öckerö församling så matchar de dig med lämpligt uppdrag.

Hur ofta och när dina insatser kommer att behövas eller exakt vad de kommer att innehålla är svårt att ge besked om. Som volontär skriver du på en frivilligöverenskommelse och visar upp din ID-handling för att styrka din identitet. Det är för att öka säkerheten både för dig som frivillig och mottagaren av hjälpinsatser. Du får inte någon kompensation för din insats.

Vill du få hjälp?

Om du behöver hjälp av en volontär kontakta Öckerö församling. Du kan få hjälp med bland annat:

  • inköp och leverans av matvaror
  • hämta eller lämna post
  • köpa och hämta läkemedel
  • social kontakt genom telefonsamtal eller videosamtal
  • enklare IT-hjälp
  • hämta och lämna böcker på biblioteket.

Kontakta Öckerö församling

Kontakta Öckerö församling om du vill hjälpa till eller om du behöver hjälp. Kontakta i första hand via mejl, ockero.forsamling@svenskakyrkan.se

Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare frivilliginsatser: Karolina Sandros: 070-993 20 01
Kontaktperson Öckerö kommun: Johanna Torén, folkhälsoutvecklare: 031-97 63 75

Samordning av frivilliginsatser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) slöt i våras en överenskommelse med organisationer inom civilsamhället att stödja kommuner i att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp för Covid-19. Svenska kyrkan var en av de organisationer som ingick i samarbetet och som stöttat Öckerö kommun med samordningen av frivilliginsatser sedan mars 2020.

Från och med november 2020 har kommunen ingått en lokal överenskommelse med Öckerö församling om att de ska fortsätta samordna frivilliginsatserna så länge behovet finns.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.