Omsorg och stöd

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom omsorg och stöd i kommunen.

Vi följer rådande rekommendationer kring när och var skyddsutrustning ska användas för personal inom vård och omsorg.

Daglig verksamhet för äldre och Träffpunkten

Daglig verksamhet för äldre och Träffpunkten på Solhöjden stänger tillfälligt för att minska risken för smittspridning. Verksamheterna är stängda från och med 11 januari 2022.

Äldreboenden

På grund av rådande smittspridningen vill vi att du som anhörig undviker besök på våra äldreboenden så långt det går.

Alla besök på våra äldreboenden ska vara inplanerade. Kontakta därför avdelningen där din anhöriga bor innan ditt besök. Besök måste vara noga planerade och med vetskap om de risker som finns gällande smittspridning. Följ de rutiner som finns på boendet för att minska risken för smittspridning. Vi ser helst att inte flera besökande kommer på besök samtidigt. Du som besöker oss ska vara helt symptomfri, bära munskydd och hålla avstånd under besöket.

Korttidsboendet på Solhöjden Södra

Vi rekommenderar starkt att anhöriga inte besöker korttidsboendet på Solhöjden Södra för att minska risken för smittspridning.

Vid ett besök rekommenderas du att under hela besöket på korttidsboendet bära munskydd och att göra ett snabbtest nere i entrén innan du går upp till avdelningarna.

Du kan kontakta kommunservice på 031-97 62 00 för att bli kopplad till personalen på våra boenden.

Hemtjänst

Inom den kommunala hemtjänsten arbetar vi för att begränsa smittspridning genom att följa de rekommendationer och rutiner som finns. Ingen blir utan nödvändig vård och omsorg.

Funktionsstöd

I Öckerö kommuns olika verksamheter inom funktionsstöd finns personer som är extra sårbara för coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vi ber alla att besöka våra gruppbostäder med försiktighet och att undvika besök som inte är nödvändiga. Rekommendationen gäller tills vidare. Aktiviteter utförs i förändrad form anpassade till rådande läge.

Vår dagliga verksamhet håller fortfarande öppet men vissa brukare är hemma av särskilda skäl. En del aktiviteter är inställda eller utförs i mindre grupper.

Socialtjänst

Behöver du hjälp finns socialtjänsten att nå som vanligt. Socialkontoret tar emot ansökningar och utreder behov av ekonomiskt bistånd. Socialkontoret tar även emot orosanmälningar när barn far illa. Ring 031-97 62 00 och be att få bli kopplad till socialkontoret.

På Behandlingsenheten, Hedens By, kan enskilda och anhöriga få råd och stöd i föräldraskapet eller gällande missbruk och våld. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53

Frågor och svar

Försäkringskassan har skapat en samlingssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med information om särskilda regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset.

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen direkt från första dagen som du är arbetslös. Då kan du få a-kassa från första arbetslösa dagen och behålla din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Du behöver inte gå till ett av Arbetsförmedlingens kontor utan kan skriva in dig på deras webbplats med din e-legitimation. Länk till annan webbplats.

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så.
Information på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. om varsel om uppsägning.

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv efter egen förmåga ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
På Socialstyrelsens hemsida kan du själv räkna ut ditt preliminära ekonomiska bistånd beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut. Beräkningen är förenklad och därför är resultatet ingen garanti för om du kan eller inte kan få ekonomiskt bistånd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tar vi hänsyn till just din situation.
Gör en provberäkning hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Information om ekonomiskt bistånd och ansökan i Öckerö kommun

Lever du eller någon du känner med våld i familjen? Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Läs mer om våld i nära relationer.

Hjälp och stöd i Öckerö kommun:

Broschyr vuxen Länk till annan webbplats.

Broschyr barn och ungdom Länk till annan webbplats.

 

Under svåra tider som coronakrisen kan det bli fler utmaningar hemma och i relationen till sitt barn.


Behöver du råd och stöd i föräldraskapet? Ring Behandlingsenhetens servicetelefon på 031-97 64 53. Samtalen är kostnadsfria och inga samtal journalförs. Har ni eller ska ni separera och har svårt att komma överens om barnen gällande frågor om vårdnad, boende och umgänge? Behandlingsenheten kan genom samarbetssamtal hjälpa er att samarbeta kring det som är bäst för ert barn.


Föräldrarådgivning, 0-6 år

Är du blivande förälder eller har barn i åldern 0-6 år kan du kontakta föräldrarådgivare Christer Jonasson, 031-97 88 74, för enskilt råd- och stödsamtal.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.