Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorg och stöd

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom omsorg och stöd i kommunen.

Träffpunkten

Träffpunkten på Solhöjden är stängd från och med 12 mars för att undvika onödiga besök på äldreboendet.

Äldreboenden

Från och med 1 oktober 2020 är du välkommen att besöka våra äldreboenden i kommunen. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smitta vid besök. På varje äldreboende finns det därför särskilda besöksrutiner att följa.

OBS! På korttidsboendet på Solhöjden södra gäller fortfarande besöksförbud som tidigare.

Det här gäller vid besök

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats när du besöker oss.

 • Om du känner dig sjuk, besök inte boendet.
 • Håll avstånd till boende, besökare och personal.
 • Håll god handhygien, sprita händerna i entrén och när du lämnar lägenheten efter ditt besök.
 • Max två besökare åt gången i samma sällskap.
 • Undvik att vistas i gemensamma utrymmen.

På respektive boende finns särskilda rutiner att följa.

Bergmans gruppboende

 • Ring in till boendet så kommer personal och möter dig i foajén. Telefonnummer; Solbacken: 031-97 89 21, Solglimten: 031-97 89 23, Solrosen: 031-97 89 22 och Solgläntan: 031-97 89 24.
 • Sprita händerna i foajén på utsedd plats.

Besöket får gärna ske i besökslokalen utanför boendet som ligger nära foajén. Annars gäller följande rutiner:

 • Följ personal direkt till lägenheten som du ska besöka.
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket
  i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.

Solhöjden södra

OBS! På korttidsboendet gäller fortfarande besöksförbud som tidigare.

 • Ring på porttelefonen till enheten du ska besöka.
 • Sprita händerna i entrén på utsedd plats.
 • Gå direkt till enheten du vill besöka och knacka på.
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.
 • Sprita händerna innan du lämnar lägenheten.
 • Gå samma väg ut som du kom in.

Solhöjden norra

 • Sprita händerna i entrén på utsedd plats.
 • Gå direkt till lägenheten du vill besöka, följ pilarna!
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.
 • Sprita händerna innan du lämnar lägenheten.
 • Gå samma väg ut som du kom in.

Hälsa på-skydd

På Solhöjdens äldreboende och Bergmans gruppboende finns det ett ”hälsa på-skydd” av plexiglas för att möjliggöra besök. "Hälsa-på-skyddet" finns på Solhöjden södra, Solhöjden norra och Bergmans gruppboende.

Det är sju bord med plexiglas i mitten som gör att det nu äntligen går att träffa varandra och samtidigt hålla fysiskt avstånd. Solhöjden norra har tre bord, Solhöjden södra har två bord och Bergmans gruppboende har två bord.

Du som besöker sitter vid ena kortsidan och den du hälsar på sitter vid andra kortsidan. Det ska helst vara en besökare i taget vid bordet.

Boka tid för besök

Om du vill boka ett besök på Solhöjden är du välkommen att kontakta träffpunkten, måndag-torsdag klockan 8-16.30. När du bokat ditt besök kontakta enheten.

Just nu behöver du inte boka tid för besök på Bergmans gruppboende men du behöver ringa respektive avdelning för att meddela att du kommer att besöka en anhörig.

Besökstider

Det går att besöka Solhöjden måndag till söndag på följande tider:

 • kl. 11-11.30
 • kl. 14-14.30
 • kl. 14.45-15.15
 • kl. 15.30-16
 • kl. 16.15-16.45

Bergmans gruppboende har inga besökstider.

Hemtjänst

Inom den kommunala hemtjänsten arbetar vi för att begränsa smittspridning genom att följa de rekommendationer och rutiner som finns. Ingen blir utan nödvändig vård och omsorg.

Funktionsstöd

I Öckerö kommuns olika verksamheter inom funktionsstöd finns personer som är extra sårbara för coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vi ber alla att besöka våra gruppbostäder med försiktighet och att undvika besök som inte är nödvändiga. Rekommendationen gäller tills vidare. Aktiviteter utförs i förändrad form anpassade till rådande läge.

Vår dagliga verksamhet håller fortfarande öppet men vissa brukare är hemma av särskilda skäl. En del aktiviteter är inställda eller utförs i mindre grupper.

Socialtjänst

Behöver du hjälp finns socialtjänsten att nå som vanligt. Socialkontoret tar emot ansökningar och utreder behov av ekonomiskt bistånd. Socialkontoret tar även emot orosanmälningar när barn far illa. Ring 031-97 62 00 och be att få bli kopplad till socialkontoret.

På Behandlingsenheten, Hedens By, kan enskilda och anhöriga få råd och stöd i föräldraskapet eller gällande missbruk och våld. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53

Senast uppdaterad: 2020-09-30 14.40

Publicerad: 2020-03-26 16.22
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland länk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats