Omsorg och stöd

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset och covid-19 hanteras inom omsorg och stöd i kommunen.

Alla som vistas i vårdlokaler har munskydd. På vissa arbetsplatser används både munskydd och visir. Vi följer rådande rekommendationer kring när och var skyddsutrustning ska användas för personal inom vård och omsorg.Räddningstjänstens personal har munskydd vid uttryckningar och det går inte att besöka räddningstjänstens lokaler. Det är bara personal som har jour som får vistas i räddningstjänstens lokaler. I lokalerna används munskydd.

Träffpunkten

Träffpunkten på Solhöjden är stängd från och med 12 mars för att undvika onödiga besök på äldreboendet.

Daglig verksamhet för äldre

Daglig verksamhet för äldre på Solhöjden är tillfälligt stängd från och med 10 november tillsvidare.

Äldreboenden

Från och med 24 februari är du välkommen att besöka våra äldreboenden i kommunen igen. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smitta vid besök. På varje äldreboende finns det därför särskilda besöksrutiner att följa. Det här gäller vid besök

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du besöker oss.

  • Om du känner dig sjuk, besök inte boendet.
  • Håll avstånd till boende, besökare och personal.
  • Håll god handhygien, sprita händerna i entrén och när du lämnar lägenheten efter ditt besök.
  • Max två besökare åt gången i samma sällskap.
  • Undvik att vistas i gemensamma utrymmen.
  • På Bergmans och Solhöjden södra erbjuder vi snabbtest (covid-19) före besöket.

På respektive boende finns särskilda rutiner att följa.

Kontakta alltid personalen på boendet inför ett besök för att höra vilka lokala rutiner som gäller. Du kan kontakta kommunservice på 031-97 62 00 för att bli kopplad till personalen på boenden.

Hemtjänst

Inom den kommunala hemtjänsten arbetar vi för att begränsa smittspridning genom att följa de rekommendationer och rutiner som finns. Ingen blir utan nödvändig vård och omsorg.

Funktionsstöd

I Öckerö kommuns olika verksamheter inom funktionsstöd finns personer som är extra sårbara för coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vi ber alla att besöka våra gruppbostäder med försiktighet och att undvika besök som inte är nödvändiga. Rekommendationen gäller tills vidare. Aktiviteter utförs i förändrad form anpassade till rådande läge.

Vår dagliga verksamhet håller fortfarande öppet men vissa brukare är hemma av särskilda skäl. En del aktiviteter är inställda eller utförs i mindre grupper.

Socialtjänst

Behöver du hjälp finns socialtjänsten att nå som vanligt. Socialkontoret tar emot ansökningar och utreder behov av ekonomiskt bistånd. Socialkontoret tar även emot orosanmälningar när barn far illa. Ring 031-97 62 00 och be att få bli kopplad till socialkontoret.

På Behandlingsenheten, Hedens By, kan enskilda och anhöriga få råd och stöd i föräldraskapet eller gällande missbruk och våld. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53

Frågor och svar

Försäkringskassan har skapat en samlingssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information om särskilda regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset.

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen direkt från första dagen som du är arbetslös. Då kan du få a-kassa från första arbetslösa dagen och behålla din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Du behöver inte gå till ett av Arbetsförmedlingens kontor utan kan skriva in dig på deras webbplats med din e-legitimation.länk till annan webbplats

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så.
Information på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats om varsel om uppsägning.

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv efter egen förmåga ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
På Socialstyrelsens hemsida kan du själv räkna ut ditt preliminära ekonomiska bistånd beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut. Beräkningen är förenklad och därför är resultatet ingen garanti för om du kan eller inte kan få ekonomiskt bistånd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tar vi hänsyn till just din situation.
Gör en provberäkning hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Information om ekonomiskt bistånd och ansökan i Öckerö kommun

Lever du eller någon du känner med våld i familjen? Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Läs mer om våld i nära relationer.

Hjälp och stöd i Öckerö kommun:

Broschyr vuxenlänk till annan webbplats

Broschyr barn och ungdomlänk till annan webbplats

 

Under svåra tider som coronakrisen kan det bli fler utmaningar hemma och i relationen till sitt barn.


Behöver du råd och stöd i föräldraskapet? Ring Behandlingsenhetens servicetelefon på 031-97 64 53. Samtalen är kostnadsfria och inga samtal journalförs. Har ni eller ska ni separera och har svårt att komma överens om barnen gällande frågor om vårdnad, boende och umgänge? Behandlingsenheten kan genom samarbetssamtal hjälpa er att samarbeta kring det som är bäst för ert barn.


Föräldrarådgivning, 0-6 år

Är du blivande förälder eller har barn i åldern 0-6 år kan du kontakta föräldrarådgivare Christer Jonasson, 031-97 88 74, för enskilt råd- och stödsamtal.

Senast uppdaterad: 2021-05-18 08.14

Publicerad: 2020-03-26 16.22
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19länk till annan webbplats

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats

1177: Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats