Krisberedskapsveckan 2022

Öckerö kommun uppmärksammar Krisberedskapsveckan som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Genom att öka människors kunskap om hur vi påverkas av, och kan förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap och säkerhet. Krisberedskapsveckan genomförs alltid vecka 39 i hela landet. I år pågår den från 26 september till 2 oktober. Årets tema är mat.

Grattis till er som vann en egen krislåda i tipspromenaden under Krisberedskapsveckan v.39 2022

Öckerö kommun gratulerar de tre vinnarna Aksel Lauten Dahlqvist, 9 år från Grötö, Ulf Olausson från Öckerö och John Johannesson från Hyppeln, till vinsten i den tipspromenad som Öckerö kommun anordnade på temat "Den egna beredskapen" under den nationella krisberedskapsveckan v 39. Nu har vinnarna hämtat ut sina krislådor. Vi tackar alla 75 personer, varav 24 barn och 51 vuxna som deltog.

Läs mer: Grattis till er som vann en egen krislåda i tipspromenaden under Krisberedskapsveckan v.39 2022 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Det här händer i Öckerö kommun

Chans att vinna en egen krislåda!

Under krisberedskapsveckan anordnar Öckerö kommun en tipspromenad på temat "Den egna beredskapen".

Försvarsutbildarna på Öckerö bibliotek

Den 29 och 30 september kl. 12-18, kommer representanter för den frivilliga resursgruppen Försvarsutbildarna finnas på plats på Öckerö bibliotek för att prata krisberedskap och tipsa om vad man kan eller bör ha i sin egen krislåda.

Nya tips och råd varje dag

Välkommen att ta del av nya tips och råd varje dag under veckan på

den här webbsidan samt på kommunens Facebooksida.

Krislåda

Det går att förbereda sig

Det går aldrig att vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte kan veta exakt hur och när den kommer att uppstå eller vilka konsekvenserna blir. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle bör alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Du är en del av Sveriges beredskap

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Mat är årets tema

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 blir mat. Inom temat kommuniceras livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda.
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar.
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Läs mer om mat vid kris

För mer information

Krisinformation: Detta kan hända Länk till annan webbplats.

MSB: Förbered dig på kris Länk till annan webbplats.

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen

MSB Frivilliga Resursgruppen Länk till annan webbplats.

Frivillig utbildning.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö