Torsdag - Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige att möta olika angrepp. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Vårt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Krisberedskap för dina husdjur

Du bör ha tänkt igenom de behov du, din familj och dina djur har, för att vara förberedd på en kris. Men det räcker inte med att tänka – du måste själv se till att ha nödvändiga varor och utrustning hemma och öva på olika situationer.

Krisberedskap för dina husdjur (msb.se) Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om totalförsvar

MSB och Försvarsmakten har satt ihop en webbutbildning som ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar cirka 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Total och civilt försvar | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Till utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar Länk till annan webbplats.

Faktablad

Kort information om Sveriges totalförsvar och hur du är en del av det.

MSB0079_A4-Faktablad - Totalförsvaret.indd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: