Våld och hot

Våld är inte bara slag och sparkar utan även elaka kommentarer, taskiga skämt, blickar, nedvärderande bilder, hot och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska* skämt. Det är den som blivit utsatt för våld som bestämmer om det är våld eller inte.

Så arbetar vi med våld och hot i Öckerö kommun

Våld och hot kan förekomma överallt och i alla stadier i livet. Inom socialförvaltningen pågår arbetet för att ta fram rutiner vid exempelvis utpressning, hot via internet, stalkning och omhändertagande. I kommunens skolor och på fritidsgården råder nolltorelans mot våld och kränkande behandling. I läroplanen förtydligas även skolans roll i att skapa en trygg skolmiljö för både elever och personal. Det pågår även förebyggande arbete med syfte att synliggöra hur normer kan skapa våld, vilket görs med metodmaterialet Machofabriken.

Om du själv blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt för våld kan du alltid kontakta polisen på nummer 114 14 eller för akuta våldsbrott 112.

Fler kontaktuppgifter för akuta situationer hittar du här.

Vad är våld?

Våld är inte bara slag och sparkar utan även elaka kommentarer, taskiga skämt, blickar, nedvärderande bilder, hot och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska* skämt. Det är den som blivit utsatt för våld som bestämmer om det är våld eller inte. Men om en person ofta blir utsatt för våld då blir våldet normaliseras och känns som en del av vardagen. Därför måste vi agera mot våld när vi ser det hända.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.

Per Isdal, Meningen med våld, 2001

Våldspyramiden

För att förstå hur lindrigt våld hänger ihop med grovt våld används en modell som kallas för Våldspyramiden. Den ser ut såhär:

En pyramid med fyra fält som beskriver olika former av våld, från nedvärderande kommentarer till slag till misshandel och våldtäkt.

Våldspyramiden visar hur det grova våldet, längst upp i pyramiden, har låg förekomst men högt erkännande. Många skulle beskriva att misshandel, övergrepp och våldtäkt är tydliga exempel på våld men att det inte händer lika ofta som det lindriga våldet. Det lindriga våldet, längst ner i våldspyramiden, har hög förekomst men lågt erkännande. Väldigt få skulle beskriva nedvärderande bilder, blickar eller rasistiska skämt som våld. Men genom att börja prata om de händelserna som våld är det lättare att göra något åt det.

Här är en film som visar hur våldspyramiden fungerar Länk till annan webbplats.

Informationen och filmen kommer från projektet En kommun fri från våld i Borås stad. Länk till annan webbplats.

* Ordet funkofobi betyder fördomar mot personer med funktionsvariationer, och kan liknas med homofobi, sexism och rasism. År 2019 kommer ordet funkofobi in i Svenska akademiens ordlista, SAOL .

Senast uppdaterad:

Publicerad: