Val 2022

Genrebild från Valmyndigheten på ett valbås. Fotograf: Fialotta Bratt.

Fotograf: Fialotta Bratt

De allmänna valen 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. På denna sida hittar du information om årets allmänna val med fokus på Öckerö kommun – t.ex. om var du kan rösta på valdagen, var du kan förtidsrösta, eller hur du går tillväga om du behöver anlita de ambulerande röstmottagarna. Mer utförlig information om valet och det svenska valsystemet hittar du på Valmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida.

Valnämnden

Valnämndens uppdrag i korta drag

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och ansvarar för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt till Europarlamentet vart femte år. Dessutom är det valnämnden som ansvarar för genomförandet av eventuella omval och folkomröstningar i kommunen. I valnämndens uppdrag ingår bl.a. att förordna och utbilda röstmottagare, ansvara för förtidsröstningen samt ordna vallokaler för valdagen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna – dels på valkvällen, och dels på onsdagen under veckan efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen).

Har du frågor om valet och vill kontakta valnämnden?

Under kommunhusets öppettider Länk till annan webbplats. kan du ringa till kommunens växel på 031-97 62 00. De tider som röstmottagning pågår i kommunen utanför ordinarie arbetstid, såsom kvällar och helger, finns valnämnden tillgänglig på telefonnumret 031-97 89 90 . Hit kan du ringa under följande tider:

 • Onsdag 24 augusti, kl. 16.30—18.
 • Lördag 27 augusti, kl. 10—13.
 • Söndag 28 augusti, kl. 10—13.
 • Tisdag 30 augusti, kl. 16.30—18.
 • Onsdag 31 augusti, kl. 16.30—18.
 • Lördag 3 september, kl. 10—13.
 • Söndag 4 september, kl. 10—13.
 • Tisdag 6 september, kl. 16.30—18.
 • Onsdag 7 september, kl. 16.30—18.
 • Lördag 10 september, kl. 10—13.
 • Söndag 11 september (valdagen), kl. 8—21.

Förtidsröstning

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du fr.o.m. onsdagen den 24 augusti (dvs. 18 dagar innan valdagen) t.o.m. valdagen den 11 september rösta i valfri förtidsröstningslokal i hela Sverige. I Öckerö kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:

Förtidsröstningslokal:

Öppettider:

Öckerö bibliotek

· 24-28 augusti: onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–13.

· 29augusti-4 september: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–13.

5-11 september: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl. 10–14, lördag kl. 10–13 och söndag (valdagen) kl. 8–20.

Solhöjden, samlingssalen (Öckerö)

4 september kl. 10–14. (Lokalen är främst avsedd för de boende, deras anhöriga samt för äldreboendets personal.)

Hyppelns församlingshem

11 september kl. 10–14

Rörö skola, matsalen

11 september kl. 10–14

Källö-Knippla föreningsgård

11 september kl. 10–14


Kalvsund Såsen

4 september kl. 10–14

Grötö "Kurts garage"

11 september kl.10-14

Valmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa om hur du går tillväga vid förtidsröstning.

Rösta i en vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas för valdistrikt. Vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du kan rösta i på valdagen den 11 september avgörs av din folkbokföringsadress. På röstkortet som du får med posten står det vilken vallokal och vilket valdistrikt som gäller för dig. Vallokalerna i Öckerö kommun är öppna kl. 8—20 under valdagen.

Valdistrikt:

Vallokal:

Kommentarer:

Hönö Nordväst

Bergagårdsskolan, matsalen


Hönö Nordost

Hedens skola, matsalen


Hyppeln, Hälsö, Knippla och Rörö

Hälsö BK:s klubblokal

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Hälsö, Källö-Knippla, Rörö och Hyppeln.

 Fotö och Hönö Södra

Bergagårdsskolan, idrottshallen

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Hönö 3 och Fotö.

Öckerö Norra

Kommunhuset, foajén


Öckerö Södra

Brattebergsskolan, matsalen


 Bohus-Björkö, Grötö och Kalvsund

Björkö skola
matsalen

Distriktet är en sammanslagning av de gamla valdistrikten Björkö och Grötö-Kalvsund.

Valmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa om hur du går tillväga när du röstar i din vallokal.

Det är fortfarande möjligt att förtidsrösta i hela landet på själva valdagen, eftersom varje kommun måste ha minst en förtidsröstningslokal som är öppen kl. 8—20 den 11 september. På valdagen har Öckerö bibliotek öppet för förtidsröstning.

Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal på valdagen, eller till en lokal där man kan förtidsrösta. Den som p.g.a. sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud, och väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan också budrösta.

Förtidrösta med bud kan man börja göra tidigast 24 dagar före valdagen; vilket i år är den 24 augusti. För att rösta med bud behövs – förutom själva budet och ett vittne – valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert för budröstning. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten, men kan också hämtas hos Öckerö kommun.

Valmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida hittar du mer information om vad som gäller för budröstning; t.ex. vem som får vara bud och hur förfarandet går till rent praktiskt.

Ambulerande röstmottagare

En nyhet sedan de allmänna valen 2018 är att valnämnden i varje kommun ska förordna s.k. ambulerande röstmottagare. De väljare som p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till något av kommunens röstmottagningsställen kan boka in ett besök från de ambulerande röstmottagarna, som då tar emot väljarens röster i dennes bostad.

De ambulerande röstmottagarna har förordnats av valnämnden, och ersätter sedan 2018 – efter ändringar i vallagen – det som tidigare kallades för kommunala bud. Samtliga ambulerande röstmottagare är personal anställd av Öckerö kommun. De har tystnadsplikt och legitimerar sig alltid i samband med hembesök hos väljarna.

Vad är skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare?

Skillnaden mellan ett bud och en ambulerande röstmottagare är att budet inte får hjälpa väljaren, utan endast ansvarar för att transportera hans eller hennes röst till dennes vallokal eller till en förtidsröstningslokal. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma sätt som i en förtidsröstningslokal, och är skyldiga att hjälpa dig med att göra iordning din röst om du begär detta.

Hur går röstningen till?

De ambulerande röstmottagarna har med sig valsedlar och valkuvert i samband med sitt besök hemma hos dig. Du behöver ha ditt röstkort och en giltig id-handling till hands för att styrka din identitet. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som vid röstning i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna tar sedan med sig din röst i ett fönsterkuvert till valkansliet, som ser till att rösten kommer till ditt valdistrikt på valdagen.

Tillgänglighet och bokning

Röstmottagarna är tillgängliga under kommunhusets öppettider Länk till annan webbplats. perioden 24 augusti -9 september, samt på valdagen den 11 september kl. 11—16. Besök sker efter överenskommelse mellan valkansliet och väljaren.

Bokning kan göras på följande sätt:

Att rösta utomlands

Om du befinner dig utomlands under valet kan du antingen brevrösta, eller rösta på många svenska ambassader och konsulat i utlandet. Mer information om detta hittar du på Valmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida.

Information om röstkort

Som väljare ska du ha få ditt röstkort senast 24 augusti. Om du inte har fått ditt röstkort, eller har tappat bort detta, kan du få ett nytt utskrivet på Öckerö bibliotek eller i kommunhusets reception fr.o.m. den 15 augusti. Detta kallas för dubblettröstkort, och ser i princip likadant ut som ett vanligt röstkort. Du kan även kontakta Valmyndigheten, Länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.

Information till politiska partier

Inlämning av valsedlar

Kommunerna är enligt vallagen skyldiga att lägga ut blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen (dvs. 2014 och 2018) har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Under 2022 gäller detta följande partier:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Röstmottagarna ansvarar för att blanka valsedlar och ovanstående partiers valsedlar finns tillgängliga i valsedelställen under hela röstmottagningen. Ni som företräder dessa partier behöver alltså inte själva bevaka så att era valsedlar inte tar slut i lokalen.

Tillhör du ett parti som anmält deltagande i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av kommunen? Då kan ni själva komma och lämna in era valsedlar till röstmottagarna under följande tider:

 • Förtidsröstningslokalerna tar emot valsedlar under sina öppettider fro.m. den 24 augusti.
 • Vallokalerna tar emot namnvalsedlar fr.o.m. kl. 07.30 på valdagen den 11 september.

När ni har lämnat över era valsedlar till röstmottagarna ser dessa till att samtliga valsedlar placeras i valsedelställ enligt den ordning som valnämnden har beslutat om. Röstmottagarna fyller på med era valsedlar i valsedelställen så länge dessa finns att tillgå i lokalen. Tar era valsedlar slut helt i lokalen har röstmottagarna inget ansvar för att kontakta berörda partier, utan det är ert ansvar att kontrollera så valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.

Du som representant för ett politiskt parti får endast lämna över valsedlar till röstmottagarna, men inte själv fylla på med dessa i valsedelställen.

Förbud mot politisk propaganda i anslutning till lokalen

”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val”. Så lyder en av bestämmelserna i vallagen, som syftar till att försäkra att väljarna ska vara ostörda och skyddade från påverkan under röstningen.

Med anledning av detta har valnämnden beslutat att det inte får förekomma någon politisk propaganda inom en radie av 100 meter från kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler fr.o.m. de allmänna valen 2018. Detta innebär att ni som partier t.ex. inte får sätta upp valaffischer inom den fredade zonen, eller stå och dela ut valsedlar i anslutning till lokalerna. Era valsedlar ska ni istället lämna över till röstmottagarna (se ovan).

Senast uppdaterad:

Publicerad: