Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott

Protokoll från socialnämndens individutskotts sammanträde den 27 september 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 september 2021

Paragrafer: 89-98, 100-103, 106

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 16 november 2021

Datum för nedtagande: 07 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: