Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2021

Paragrafer: 107-121

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 16 november 2021

Datum för nedtagande: 07 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: