Meny
Sök
Här är du:  

Journaler, mässlingvaccinationer

Information till dig som undrar över din mässlingvaccination. 

Allmän information

Just nu är det många personer som hör av sig till Sveriges kommuner och undrar om de har vaccinerats mot mässlingen som barn. Om du som har gått i skola i Öckerö kommun vill ha uppgifter om dina vaccinationer kan du maila till kommun@ockero.se, och ange följande uppgifter för att underlätta vår handläggning:

  • Ditt namn (om du har bytt efternamn – ange både nuvarande och tidigare efternamn)
  • Ditt personnummer
  • Din folkbokföringsadress
  • Mailadress och telefonnummer

Vi hanterar alla förfrågningar så fort vi kan. Om din skolhälsovårdsjournal (även kallad elevhälsovårdsjournal) finns bevarad i kommunarkivet skickar vi en kopia av denna till din folkbokföringsadress.

Observera dock att vi inte kan göra någon medicinsk bedömning eller ge dig råd i vaccinationsfrågor, utan vi kan endast lämna ut uppgifter om de vaccinationer du har gjort. För medicinska frågor hänvisar vi dig därför till sjukvårdsupplysningen. Mer information om mässlingen hittar du på bl.a. 1177.se länk till annan webbplats

Om du har gått i skola i en annan kommun

Om du har gått i gymnasieskola i en annan kommun än Öckerö kan du kontakta den kommunen för att få ta del av din skolhälsovårdsjournal. När en elev går ut grundskolan följer journalen nämligen med eleven till den gymnasieskola som denne har valt. Om eleven inte fortsätter sin skolgång överlämnar skolhälsovården i Öckerö kommun journalen till kommunarkivet.

Vissa gymnasieskolor sänder tillbaka journalen till kommunarkivet i Öckerö efter avslutad gymnasieutbildning. Skolhälsovårdsjournaler för skolor inom Göteborgs Stad förvaras på Regionarkivet. Deras kontaktuppgifter finner du här: http://www.arkivnamnden.org/om-regionarkivet/kontakta-oss
länk till annan webbplats

Regionarkivet förvarar även BVC-journaler från vårdcentralmottagningar inom Västra Götalandsregionen. Om du vaccinerades mot mässlingen när du var 0—5 år, och inte under din skoltid, är det alltså i BVC-journalen som du hittar uppgifter om detta. BVC-journaler för personer födda innan 1983 kan dock ha gallrats av vården, och går därför inte längre att få fram hos Regionarkivet.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt