Meny
Sök
Här är du:  

Ansökan om ledarutbildningsbidrag för extern utbildning

  • Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år.
  • Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.

Bidrag

  • kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
  • förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag

Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.
  

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Kontaktperson * (obligatorisk)
Fråga 5
UPPGIFTER OM KURSEN
Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

DELTAGANDE LEDARE
DELTAGARE 1
Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12
Medlem i föreningen (kursdeltagare 1):
Fråga 12


Fråga 13
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 1):
Fråga 13


Fråga 14

Fråga 15

Fråga 16

DELTAGARE 2
Fråga 17

Fråga 18

Fråga 19
Medlem i föreningen (kursdeltagare 2):
Fråga 19


Fråga 20
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 2):
Fråga 20


Fråga 21

Fråga 22

Fråga 23

DELTAGARE 3
Fråga 24

Fråga 25

Fråga 26
Medlem i föreningen (kursdeltagare 3):
Fråga 26


Fråga 27
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 3):
Fråga 27


Fråga 28

Fråga 29

Fråga 30

DELTAGARE 4
Fråga 31

Fråga 32

Fråga 33
Medlem i föreningen (kursdeltagare 4):
Fråga 33


Fråga 34
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 4):
Fråga 34


Fråga 35

Fråga 36

Fråga 37

Fråga 38

Fråga 39

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Länkar till annat

Blanketter

Länkar till annat

Lämna synpunkt

Länkar till annat

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt